Woonwijk Tondelier

Architect: Blaf architecten, De Smet Vermeulen architecten, Eddy Vanzieleghem architecten, evr-architecten, Office Kersten Geers David Van Severen, Ono architectuur, Rapp+Rapp en Verdickt&Verdickt architecten
Stedenbouwkundig plan & supervisie t.e.m. bouwaanvraag: Rapp+Rapp
Bouwheer: Tondelier Development
Locatie: Gent
Oppervlakte totale site: 75.000 m² 
Timing: 2018 - 
Status: in uitvoering: Rapp+Rapp, Office Kersten Geers David Van Severen, evr-architecten

Renders © Tondelier Development
Werffoto's © Sarah Blee

Foto 2: gebouw van Rapp+Rapp
Foto 3: gebouw van evr-architecten

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch Advies I EPB

Reconversie van een brownfield tot een nieuwe, duurzame woonwijk in Gent met hedendaagse appartementen, lofts en stadswoningen met tuin. Tondelier wordt na het Citadelpark de 2e grootste groene long van Gent. Het is een duurzaam (be)leef- en woonconcept met een beperkt aantal woonunits in het groen. 

Tondelier zal ruimte bieden aan 528 energiezuinige wooneenheden. Het totale woonaanbod omvat 20% sociale woningen en evenveel budgetwoningen. De site voorziet sport-, handels- en dienstenfaciliteiten, kantoren, horeca, een crèche en een jeugdcentrum.
Het masterplan bevat twee parken: een voor zachter gebruik en een verbindingspark waarin hardere recreatieve functies mogelijk zijn. 

Duurzaamheid
Een brede en integrale duurzaamheidsvisie staat in project Tondelier centraal. Dit uit zich in volgende ingrepen:

 • BEN-woningen (S28 en E30) BEN-appartementen (S28 en E30) 
 • aansluiting op een warmtenet
 • luchtdicht bouwen volgens passief eisen
 • opmaak van een bewonersgids voor goed gebruik
 • gebruik van de duurzaamheidsmeter Stad Gent.

De duurzaamheidsmeter van de Stad Gent is het sturende en richtinggevende instrument bij de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied. Dit instrument dat samen met de Vlaamse Overheid ontwikkeld werd, heeft als voornaamste garanties dat:

 • duurzaamheid op een integrale wijze benaderd wordt door te streven naar samenhangende uitgangspunten en maatregelen;
 • de duurzaamheidsambities om zo een hogere kwaliteit van uitvoering te bereiken gemonitord worden;
 • de duurzaamheid in het hele proces, van locatiekeuze over ontwerp en realisatie tot beheer bekeken wordt.

BB ondersteunt het ontwerpteam en Stad Gent bij de opvolging van de VIPA-criteria duurzaamheid voor het kinderdagverblijf van het project Tondelier. Deze VIPA-criteria duurzaamheid hebben een heel sterke link met duurzaamheidsmeter GRO.

Timing
De ontwikkeling van de site gebeurt tussen 2018 en 2028 in 5 fases. 
Er werden 8 architectenbureaus aangesteld. Bureau Bouwtechniek treedt sinds projectfase 2 op als uitvoerend architect voor alle 8. 

Kijk hier voor een visualisatie van de ontwikkeling van de verschillende fases.

Bureau Bouwtechniek

BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architectenbureaus vanaf fase schetsontwerp en is ook energieadviseur.

Takenpakket:

 • de technische assistentie tijdens het ontwerpproces
 • het nazicht brandregelgeving en regelgeving toegankelijkheid tijdens de opmaak van omgevingsvergunningsaanvraag
 • de opmaak van de uitvoeringsplannen, 
 • de uitwerking van technische details
 • de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming
 • de controle op de uitvoering
 • coördinatie van de samenwerking tussen de externe partners.

BB team: arch. Sebastian De Meyere, arch. Lieselot Prinsie, arch. Bart Van den Bossche, arch. Tiny Vandenberghe, ir. arch. Paulus Present, ir. arch. Katrien Van Lierop, ir. arch. Emma Van De Steene, ir. arch. Yoshi Craeye, ing. Hans De Neve, ir. arch. Thijs Verfaillie, arch. Raf De Preter, arch. Ilse Deckmyn, ing. Julie Huybrighs, ir. arch. Jona Van Steenkiste, ir. arch. Thomas Janssens