Woonwijk De Veldekens

Architect: HUB 
Bouwheer: DMI Vastgoed nv i.s.m. Zorgbedrijf Antwerpen   
Adviseurs: ABT (stabiliteit), MR Engineering (technieken)   
Locatie: Antwerpen    
Oppervlakte: 14.578 m²
Timing: 2008 – 2016
Budget: € 25.850.000     
Status: opgeleverd

© Sarah Blee

Projectondersteuning | Samenwerking
Technisch advies
| Veiligheidscoördinatie
Technisch advies | EPB

Woonwijk De Veldekens is een gemengd residentieel project dat deel uitmaakt van de laatste fase van een grootschalig stedelijk ontwikkelingsplan rond een centrale parkzone in Berchem. 

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau HUB vanaf wedstrijdfase: de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.
BB neemt ook de EPB-verslaggeving en de veiligheidscoördinatie voor zijn rekening.

BB team: ir. arch. Michaël De Roeck, arch. Kathleen Rens, arch. Barbara Arts, arch. ass. Ken Coolsaet