Woontoren Riverside Tower

Bouwheer: Fidimco beheer bvba
Adviseurs: prof. ir. arch. Guy Châtel van SSAXX (architecturale evaluatie van uitgewerkte oplossingen)
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte: 315 m2
Timing: 2006 - 2008
Budget: € 88.000
Status: afgerond

Technische renovatiebegeleiding | Gevels & terrassen

Analyse van de infiltratieproblematiek, uitwerking herstelscenario’s met bijhorende kostencalculatie van het appartementsgebouw Riverside (Antwerpen).

Haalbaarheidsstudie
Na de evaluatie van de bestaande toestand van de gevel, inclusief thermografisch onderzoek om alle koudenbruggen eenduidig in kaart te brengen en de opmaak van alle geveldetails aan de hand van bestaande plannen en metingen ter plaatse, leverde BB een diepgaand onderzoek af naar de technische haalbaarheid en raming van de oplossingen. Het eindrapport van dit onderzoek werd overgemaakt en gepresenteerd aan de beheerraad.

Aanbesteding
Op basis van de haalbaarheidsstudie werd een technische en administratieve bestek, gedetailleerde meetstaat en samenvattende meetstaat (inschrijvingsformulier) opgemaakt. BB begeleidde ook de aanbesteding en de vergelijking van de offertes.

Uitvoering
BB leidde de controle van de uitvoering van de werken en assisteerde bij de voorlopige en definitieve oplevering, inclusief verslaggeving.

BB team: arch. John Pipeleers