Woonproject 't Pandreitje

Architect; Haverhals - Heylen
Bouwheer: IBC Vastgoed
Adviseurs: Ingenium (technieken), Sum Project (stabiliteit)
Locatie: Brugge
Oppervlakte: 9.000 m2
Timing: 1998 - 2001
Status: opgelverd


© Bureau Bouwtechniek

Projectondersteuning I Samenwerking

Nieuwbouw van 55 stadswoningen, 22 appartementen geconcipieerd rond acht binnenpleintjes en bovenop een ondergrondse garage met 220 plaatsen met behoud van het poortgebouw op een voormalige gevangenis site in het centrum van Brugge. 

Het Brugse woningcomplex Pandreitje geldt als een toonbeeld van compact wonen op mensen­maat. (De Standaard)

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. BB leidt de controle op de uitvoering.

BB team: arch. Mark Sette, arch. ilze De Backer