Wooncomplex Albertbuilding

Architect: Stéphane Beel Architects
Bouwheer: Dijledal cvba
Adviseurs: BAS bvba (stabiliteit), RCR (technieken), Enerdo (EPB), Resol (veiligheidscoördinatie), De Fonseca (akoestiek), BB (duurzaamheidsmeter)
Locatie: Leuven
Oppervlakte: 7.000 m²
Timing ontwerp- en bouwfase: 2020 - ±2024
Budget: € 13.194.000
Status: in ontwerp

©  BEEL architecten

Technisch advies I Integraal duurzaamheidsadvies

Bureau Bouwtechniek is duurzaamheidsadviseur voor de vervangbouw van de Albertbuilding in de Casablancawijk te Leuven. Dit project omvat één gebouw van 12 bouwlagen, bestaande uit een variatie aan sociale wooneenheden.

meer over integraal duurzaamheidsadvies

Duurzaam

Het streefdoel is een integrale duurzame benadering in de ruime zin van het woord. Het gebouw moet door alle gebruikers ervaren worden als prettig en comfortabel in het dagelijks gebruik met een juiste balans tussen ecologische, economische en socio-culturele duurzaamheid. We zoeken daarbij naar een evenwicht tussen de kostprijs op korte en lange termijn.

BB geeft adviezen waarna zoveel mogelijk duurzame insteken verwerkt worden in het ontwerp.

Duurzaamheidsmeter

Bureau bouwtechniek volgt de werken op a.d.h.v. GRO, de duurzaamheidsmeter van de Vlaamse overheid. 

GRO bezit alle criteria die gerelateerd kunnen worden met duurzaam bouwen. Deze tool maakt de verschillende duurzame aspecten meetbaar en stelt ons in staat ze tijdens de verschillende fases van een bouwproject – ontwerp, uitvoering en oplevering – aan elkaar te linken. BB is ervan overtuigd dat deze werkmethode de sleutel is tot de realisatie van een duurzaam gebouw.

GRO wordt in dit project gebruikt als begeleidings- en evaluatietool. 

BB gebruikt GRO in opdrachten als deze ook om de duurzaamheid van een project te bespreken en naar een hoger niveau te tillen.

Bureau Bouwtechniek

BB werd van bij het voorontwerp aangesteld als duurzaamheidsadviseur. Naast de opvolging a.d.h.v. GRO, geeft BB ook bijkomend advies rond circulair bouwen en voeren ze een TOTEM-analyse uit. De TOTEM-analyse geeft de milieu-impact weer van het nieuwe ontwerp en onderzoekt optimalisaties om deze milieu-impact te beperken.

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste, ir. arch. Katrien Van Lierop