Woonblok Gebouw "R" site Usquare

Opdrachtgever:  Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels)
In samenwerking met: Tecon (stabiliteit) 
Voorgestelde uitvoerperiode: mei-september 2022

Technisch advies I Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie naar de ruimtelijke en technische mogelijkheden bij de reconversie van gebouw "R" op de Usquare site in Elsene. 

De gesloten site van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene, nu Usquare.brussels, is een nieuwe woon- en universiteitswijk die de ambitie heeft om een innovatief, internationaal, inclusief en duurzaam stadsdeel te creëren waarin circulariteit een prominente plaats inneemt. 

Het plan voorziet op de site van 3,9 hectare een nieuwe gemengde wijk met gezins- en studentenwoningen, maar ook open ruimten met collectieve voorzieningen, en een nieuwe ontmoetingsruimte voor de bewoners van de omliggende wijken met een nieuw park van 2.000 m², waardoor het afgesloten en exclusieve karakter van de kazernes definitief tot het verleden behoort. Er komen ook onderzoekseenheden en uitrustingen zoals het FabLab voor de nabijgelegen universiteiten VUB en ULB. (Bruzz)


Bureau Bouwtechniek
werd aangesteld om te onderzoeken of gebouw "R" van de militaire campus een residentiële invulling aankan. Behalve louter bouwtechnische aspecten belicht de haalbaarheidsstudie ook welke types appartementen er ruimtelijk mogelijk zijn in het gebouw. Ook het bijhorende parkeervraagstuk komt aan bod in de studie.

Analyse

  • een doelgerichte technische audit incl. opmaak van een inventaris van de ruimtelijke condities van het gebouw 
  • een integrale bouwtechnische, structurele en bouwfysische analyse van het gebouw en de kritische bouwknopen 

Scenario's
Onderzoek van zowel programmatische als technische aspecten wordt uitgewerkt in functie van bouwtechnisch robuuste en efficiënte oplossingen met oog voor een zo economisch efficiënt mogelijke uitwerking van de scenario’s. 

De bouwkundige specifieke vereisten worden integraal meegenomen in de uitwerking van ruimtelijke en programmatische uitwerking.

BB team: arch. Katalin Urbán, arch. Bert Van den Bergh, ir. arch. Arno Van Hulle