Woon- en hoteltoren Zuiderzicht

Architect: KCAP Architects&Planners (Rotterdam), evr-Architecten (Gent) Bouwheer: Stadsontwikkeling Antwerpen Zuid NV
Adviseurs: Establis (stabiliteit), CES (EPB, technieken)
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte: 15.000 m² 
Timing: 2014 -  2019
Status: opgeleverd

© BB - Sarah Blee
Images KCAP-EVR

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een gevarieerde woontoren met kantoor-en commerciële functies en een hotel op de site Nieuw Zuid in Antwerpen. Met zijn 80 meter rijst deze toren als een nieuw icoon voor Antwerpen Zuid omhoog, op een schakellocatie tussen de binnenstad van Antwerpen en de Schelde. 

Het 15.000 m² omvattende gebouw heeft een onderbouw van vier lagen en een 26 verdiepingen tellende toren. Het ensemble wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan woontypologieën voor verschillende doelgroepen: jonge gezinnen, ouderen, alleenstaanden en werkende stellen. Gezien de bijzondere locatie aan het park bevindt zich een groot aantal woningen op maaiveldniveau. 

De gevels bieden ruimte aan individuele invullingen met terrassen, tuinen, wintertuinen en/of tuinbergingen. De terugspringende gevelvlakken worden ingericht als collectieve groene tuinen voor de bewoners.
De plint bevat een dubbel hoge passage, lobby’s voor de kantoren en de woningen en een actief grondgebonden woonprogramma. 

BIM
Bureau Bouwtechniek heeft i.s.m. stabiliteitsbureau Establis een BIM model opgebouwd. BB was verantwoordelijk voor het disciplinemodel Architectuur. 

De grote uitdaging in dit project was het managen van een omvangrijke bibliotheek buitenschrijnwerk elementen. Er waren maar liefst 406 unieke schrijnwerk types nodig om de verschillende gevels op te bouwen. 

Door een doorgedreven systematiek van geneste deelcomponenten en een doordachte en beproefde parameterstructuur werd een gedetailleerde, uitgebreide en complete meetstaat gegenereerd vanuit het BIM model. 

Dit project was voor Bureau Bouwtechniek ook de aanleiding om een aantal Revit addins te ontwikkelen die het aanmaken van grote plannensets automatiseren. 

De bruto-oppervlakte van het project bedroeg 27.921 m². Er werden 34.837 elementen automatisch gemeten in het BIM model.

Duurzaam
De nieuwe woontoren van 24 verdiepingen hoog met daarin 141 appartementen moet de meest ecologische toren van heel Vlaanderen worden. De voorziene isolatie- en ventilatietechnieken zijn zo vooruitstrevend dat het energieverbruik er vier keer onder de huidige bouwnorm zal liggen. Het gemiddelde energieverbruik in de woontoren zou nl. beperkt blijven tot 15 kWh per kubieke meter. 

De toren wordt aangesloten op het warmtenet van een warmtecentrale. In eerste instantie wordt de warmte geproduceerd op aardgas, nadien op restwarmte van bedrijven in de buurt. Op termijn is het de bedoeling om de helft van de stad Antwerpen aan te sluiten op dit warmtenet.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de bouwtechnische ondersteuning en technische assistentie van het architectenteam tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.

BB-team: arch. Ilse Deckmyn, ir. arch. Jolien Van Bever, ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Thijs Verfaillie, ir. arch. Paulus Present, arch. Bart Van den Bossche, arch. ass. Katie Van der Borgt

Beelden van op de werf