Woningen De Ark

Opdrachtgever: De Ark
Locatie: Turnhout
Timing: 2015 - 2018

Onderzoek & ontwikkeling & kennisoverdracht

BB maakt voor sociale huisvestingsmaatschappij De Ark een studie naar een energetisch renovatieconcept met geprefabriceerd gevelsysteem
Deze studie kadert in de het proeftuinproject "Woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen" van het IWT ( agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). 

Bureau Bouwtechniek voerde als voorbereiding op de studie een audit uit die zich hoofdzakelijk richtte op de bouwkundige analyse van de gevels en daken.

 

 


Onderzoeksmethodes audit

  • visuele onderzoeken en detailopmetingen 
  • thermografisch onderzoek 
  • vochtmetingen 
  • nazicht documenten 
  • thermische evaluatie van de bouwschil 
  • luchtdichtheidsmetingen
  • destructief onderzoek

BB team:  ir. arch. Robbe Verelst, ing. Martijn Vyncke, int. arch. Katie Van der Borght, arch. Els Cauberghs

Zie ook: kennisplatform renovatie.