Wijkcentrum Den Abeel

Architect: Bruno Van Langenhove en Gert De Leersnyder
Bouwheer: OCMW & Stad Mechelen
Adviseurs: BSTK (stabiliteit & technieken)
Locatie: Mechelen
Oppervlakte: 1.185 m²
Timing: 2010 - 2014
Bouwkost : € 2.000.000
Status: opgeleverd

Projectondersteuning | Samenwerking

Bouw van een nieuw wijkcentrum in de sociale woonwijk Mahatma Ghandi in Mechelen. 
Het centrum huisvest niet alleen het lokaal dienstencentrum en OCMW, maar ook de wijkmanager, dienst wijkonderhoud en wijkagent. Wijkcentrum Den Abeel is de nieuwe thuisbasis van het verenigingsleven in de buurt, waar clubs en bewoners kunnen sporten en ontspannen én houder van de wijkfeestzaal.

Materiaal
Materialen met een rustig kleurenpalet verlenen de gebouwen een eigen sterke architecturale identiteit. Zo wordt een warme genuanceerde gevelsteen afgewisseld met houten schrijnwerk. Het interieur van het gebouw functioneert in eerste instantie als een neutrale robuuste basis, samengesteld uit materialen als beton, pleisterwerk, epoxy en zichtbare ventilatiebuizen. Het vast meubilair, de schrijnwerkerij en losse inrichting verrijken die industriële basis look met een samenhangend kleurpalet en warme materialen, zoals hout, multiplex, houtwolcement en hpl.

Energie
Op energetisch vlak voldoet het centrum met E60 en K35 aan de duurzaamheidscriteria van VIPA. Dat komt onder andere door energiezuinige verlichting, producten met het FSC-label, een luchtgroep met warmteterugwinning en modulerende hoogrendementsgasketels. 

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van Architecten VLDL vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: ir. arch. Sebastiaan Schelfaut, arch. Mark Sette