​TOTEM voorbeeldrol Vlaamse overheid

Opdrachtgever: OVAM
Partners: WTCM en Bureau Bouwtechniek
Timing: 2019 - 2020
Status: opgeleverd 

Onderzoek & ontwikkeling I Circulair bouwen

Doel van de opdracht:

  • het begeleiden van de aanbestedende overheid bij het integreren, toepassen en evalueren van TOTEM in de context van overheidsopdrachten;
  • de voorbereiding en uitvoering van een algemeen communicatiemoment waarbij overheidsinstanties geïnformeerd en opgeleid worden rond de mogelijkheden, procedures, aandachtspunten en meerwaarde bij de integratie van TOTEM in aanbestedingen; 
  • de opmaak van een communicatiedrager die bruikbaar is voor de ruime groep van overheidsinstanties die overweegt TOTEM te integreren in projecten.

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste

meer circulariteit