​TOTEM onderzoek naar voorbeeldrol Vlaamse Overheid

Opdrachtgever: OVAM
Partners: WTCM en Bureau Bouwtechniek
Timing: 2019 - 2020
Status: opgeleverd 

Onderzoek & ontwikkeling I Circulair bouwen

In opdracht van de OVAM onderzochten WTCB en Bureau Bouwtechniek hoe Vlaamse overheden (en bij uitbreiding alle opdrachtgevers) een voorbeeldrol kunnen vervullen als voorschrijver van TOTEM in bouwprojecten

TOTEM [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials]  is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. 

TOTEM is het resultaat is van een intensief samenwerkingsproject van de drie gewesten (de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie), in samenwerking met universiteiten en studiebureaus.

Doel van de opdracht:

  • het begeleiden van de aanbestedende overheid bij het integreren, toepassen en evalueren van TOTEM in de context van overheidsopdrachten;
  • de voorbereiding en uitvoering van een algemeen communicatiemoment waarbij overheidsinstanties geïnformeerd en opgeleid worden rond de mogelijkheden, procedures, aandachtspunten en meerwaarde bij de integratie van TOTEM in aanbestedingen; 
  • de opmaak van een gids die bruikbaar is voor de ruime groep van overheidsinstanties die overweegt TOTEM te integreren in projecten.

Output van de opdracht:

  • een praktische gids met richtlijnen, strategieën en stappen om het gebruik van TOTEM kwalitatief te integreren in een opdracht. 

Download de gids.

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste

meer circulariteit

meer TOTEM