Stadsblok Cadix

Architect: T.V. Stephen Taylor (GB) & Happel Cornelisse Verhoeven Architecten (NL)
Bouwheer: Woonhaven Antwerpen
Adviseurs: Chalybs bvba (stabiliteit), Studiebureau Heedfeld (technieken)
Locatie: Antwerpen
Timing: 2012 – 2018
Budget: € 12.560.000
Status: opgeleverd

© Happel Cornelisse Verhoeven Architecten

Projectondersteuning I Samenwerking

Nieuwbouw van 31 sociale huurwoningen, 27 koopwoningen, een kinderdagverblijf en ondergrondse parking. De twee woongebouwen liggen diametraal ten opzichte van elkaar en kennen een architectonische verwantschap. Beide hoeken worden uitgevoerd in baksteen en hebben een monolitische uitstraling om het robuuste karakter van de wijk kracht bij te zetten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de behandeling van de entreegebieden en de tektonische afleesbaarheid van de gevels.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau Stephen Taylor vanaf voorontwerpfase. De technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. BB biedt technische ondersteuning tijdens de uitvoering voor zowel Stephen Taylor als Happel Cornelisse Verhoeven Architecten.

BB team: ir. arch. Arno Van Hulle, arch. Bert Van den Bergh, arch. Bart Van den Bossche