Sporthal de Rode Loop

Architect: abv+ architecten
Opdrachtgever: Antwerpse Bouwwerken 
Bouwheer: Stad Antwerpen
Partners: Stad Antwerpen (buitenaanleg), Arcade (stabiliteit), Studiebureau Ronny Van Reeth (technieken/EPB), Urban Landscape (tuin/ landschapsarchitect), EVA International (akoestiek)
Locatie: Antwerpen
Timing: 2016 - 2019
Budget: € 4.523.000 (incl. erelonen)
Status: gerealiseerd

Beelden abv+ architecten 

Technisch advies I Integraal duurzaamheidsadvies

Bureau Bouwtechniek is duurzaamheidsadviseur voor de ontwikkeling van de uitbreiding van sporthal de Rode Loop in Merksem.

BB analyseert eerst het brede gamma aan duurzaamheidsinspanningen om vervolgens te bepalen welke aspecten mogelijk zijn en het best passen bij dit project. 

Duurzaam
Het streefdoel is een integrale duurzame benadering in de ruime zin van het woord. Het gebouw moet door alle gebruikers ervaren worden als prettig en comfortabel in het dagelijks gebruik met een juiste balans tussen ecologische, economische en socio-culturele duurzaamheid. We zoeken daarbij naar een evenwicht tussen kostprijs op korte en lange termijn. 

Er worden zoveel mogelijk duurzame insteken verwerkt in het ontwerp. 

Duurzaamheidsmeter
Na de selectie van de door te voeren duurzame inspanningen, volgt Bureau Bouwtechniek de werken op a.d.h.v. de duurzaamheidsmeter GRO van de Vlaamse overheid, sinds 2016 de nieuwe handleiding voor toekomstgericht bouwen. Deze tool maakt de verschillende duurzame aspecten meetbaar en stelt ons in staat ze tijdens de verschillende levensfases van een gebouw – ontwerp, uitvoering en gebruik – aan elkaar te linken. We zijn ervan overtuigd dat deze werkmethode de sleutel is tot de realisatie van een duurzaam gebouw.

Zomercomfort
De dynamische temperatuurberekeningen worden uitgevoerd aan de hand van het softwarepakket Capsol (Physibel). 

Capsol is een thermisch simulatieprogramma om dynamisch warmtetransport tussen verschillende ruimtes te bepalen, rekening houdend met de warmtecapaciteit van deze ruimtes en de zonnestraling. De thermische eigenschappen van wandopbouwen en beglazing kunnen hierbij gedetailleerd ingegeven worden. De gemiddelde gelijktijdige bezetting wordt voor elke ruimte weergegeven. Uitzonderlijke evenementen met meer personen kunnen afwijkingen op de resultaten geven.

Bureau Bouwtechniek
BB werd van bij het eerste voorontwerp aangesteld als duurzaamheidsadviseur. 

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste