Sport- en jeugdcentrum

Architect: Tom Thijs Architecten
Bouwheer: AG VESPA
Adviseurs: Abetec (veiligheid), Technum (stabiliteit, technieken), 
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte:  2.500 m²
Timing: 2010 – 2017
Budget: € 3.400.000
Status: opgeleverd

Ontwerpbeelden: Tom Thijs Architecten

© Sarah Blee

Projectondersteuning I Samenwerking

Nieuwbouw van een sporthal en jeugdcentrum te Antwerpen i.h.k.v. het IGLO- masterplan voor de Europawijk op Linkeroever: een intergenerationeel programma, dat diensten en woongelegenheden voor bejaarden combineert met een kinderdagverblijf.

Het masterplan is eenvoudig: een nieuwe straat doorsnijdt de site en rijgt alle publieke functies aan elkaar. Ze biedt adressen aan zowel de reeds bestaande als de nieuwe voorzieningen. Zowel de functies van de sporthal als het jeugdcentrum worden door de straat ontsloten. De sporthal is rechtstreeks verbonden met de achterliggende school, maar is via de straat ook toegankelijk voor gebruikers die geen leerling zijn van de school. Het jeugdcentrum vormt een aparte entiteit en kan enkel via de straat betreden worden. 

© Tom Thijs Architecten

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau Tom Thys vanaf wedstrijdfase en neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening. 

BB team: arch. Barbara Arts, arch. Mark Sette

Project IGLO is laureaat prijs Wivina Demeester 2014.