Sociale woningen Peterbospark

Architecten: HUB en RADAR architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Foyer Anderlechtois / Anderlechtse Haard 
Adviseurs: Bureau Bouwtechniek (EPB), ABT Belgie nv (stabiliteit), CES nv (technieken)
Locatie: Anderlecht
Oppervlakte: 20.830 m²
Timing: 2018-2026
Budget: € 30.250.000
Status: in ontwerp

Projectondersteuning | Samenwerking
Technisch advies | Haalbaarheidsstudie
Technisch advies | EPB

Renovatie sociale woningen Peterbospark gebouwen 4 – 7 – 13

De sociale woonwijk Peterbospark in Anderlecht bestaat uit een twintigtal residentiële gebouwen van de jaren 1970. Deze voor het grootste deel middelhoge gebouwen bevatten een 100-tal appartementen en zijn vrijstaand ingepland op een ruim perceel. Zo ontstaat op het maaiveld een parkcontext.

Haalbaarheid

Een deel van de gebouwen is eigendom van de sociale woningmaatschappij Anderlechtse Haard / Foyer Anderlechtois. Na een initiële haalbaarheidsstudie met medewerking van het ontwerpteam, is besloten om voor drie van de gebouwen een renovatiedossier uit te werken om de gevels en de technische installaties volledig te vernieuwen.

Gebouwen 4, 7 en 13

De drie gebouwen zijn sterk gelijkend, zowel qua bouwstijl als maatvoering en huidige staat. Gebouwen 4 en 7 zijn nagenoeg identieke kopieën, gebouw 13 verschilt beperkt wat de types appartementen betreft en heeft een andere oriëntatie. Elk van de drie gebouwen omvat een middelhoog gebouw op gebied van brandveiligheid, met een kroonlijsthoogte van 25 m. In totaal worden na renovatie 296 wooneenheden gerealiseerd (gebouw 4 en 7 telkens 96 appartementen, gebouw 13 104 appartementen).

Renovatie

Nadat een geprefabriceerde gevel ter hoogte van de buitenzijde van de bestaande terrassen geplaatst wordt, krijgt de nieuwe, doorlopende geïsoleerde schil nieuwe terrassen. Tijdens de renovatiewerken blijft bewoning gegarandeerd. 

Bureau Bouwtechniek 

BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureaus HUB en RADAR vanaf haalbaarheidsstudie- en schetsontwerpfase: de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering behoren tot ons takenpakket. 

BB geeft daarnaast ook input op de planning van de werken met blijvende bewoning tijdens de werf.

BB neemt ook de EPB-verslaggeving voor zijn rekening.

BB team : arch. Katalin Urbán, ir. arch. Arno Van Hulle