School De Puzzel

Architect: V+
Bouwheer: Commune de Forest
Adviseurs: Zeugma (TS) Daidalos-Peutz (Akoestiek) Greisch (Stabiliteit), Bureau Bouwtechniek (EPB)
Locatie: Brussel
Oppervlakte: 1963m² voor de school, 1279m² voor de sporthal.
Timing: 2014 - 
Budget: € 9.862.000
Status: in uitvoering

© Sarah Blee

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een kleuterschool en lagere school, sportzaal voor provinciaal basketbalcompetitie op een voormalig industriële site in Vorst.

Het project

Met het project De Puzzel bouwt BB een Nederlandstalige kleuter- en basisschool, waarbij de turnzaal in het kader van de Brede Scholen wordt opengesteld aan de buurtbewoners buiten de schooluren voor onder andere provinciale basketbalcompetities. 

De school is een voortzetting van het project Divercity en vormt een sluitsteen voor het park waar het zich tegenover plaatst.

Uitdagingen

  • de complexiteit van de site, gesitueerd tussen twee treinsporen in een zone die overstromingsgevoelig is, met beperkte werftoegang en in nauw contact met Infrabel;  
  • de complexiteit van de coördinatie tussen technieken, architectuur en stabiliteit door de school boven een strikt gereglementeerde sportzaal in te planten, 
  • afwerkingen in zichtbeton rond een voorgespannen stalen constructie, 
  • de integratie van akoestische eisen om een comfortabele schoolomgeving te creëren tussen de spoorwegen.

Technisch voldoet het gebouw aan de passiefnorm met bijzondere aandacht voor isolatie - d.m.v. verhoogde isolatie en de installatie van groene daken - en luchtdichtheid, maar ook met een zeer lage energiebehoefte onder meer door de specifieke keuze van technische installaties. 

Pluspunten

Dit project tracht een voormalig braakliggend, vervuild en verloren terrein tussen twee sporen zo optimaal mogelijk in te zetten en op een kwaliteitsvolle manier plaats te maken voor een school van 250 leerlingen.  

Het project combineert hedendaagse architectuur met verhoogde energieprestaties en garandeert duurzaamheid op lange termijn zowel op cultureel, sociaal als energetisch vlak. 

Duurzaam

Over het hele project wordt aan regenwaterrecuperatie gedaan. Zo worden niet alleen alle daken ofwel toegankelijk ofwel als groendak uitgevoerd, maar fungeert de hele speelplaats als een drainerende koffer. Het opgevangen regenwater wordt hergebruikt binnenin het gebouw zelf.

Bureau Bouwtechniek 

BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau V+ vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.  

BB team: ir. arch. Julie Janssens, ir. arch. Felix de Walque, ir. arch. Robbe Verelst, ir. Martijn Vyncke, ir. Glenn Verdyck