RTBF Charleroi

Architect: V+
Bouwheer: RTBF 
Adviseurs: Bureau d'études Greisch (technieken, stabiliteit), Daidalos Peutz (akoestiek, EPB, BREEAM assessor) 
Locatie: Charleroi 
Oppervlakte: 2.750 m² 
Timing: 2013 – 2017
Budget: € 5.000.000
Status: opgeleverd

© V+ & Maxime Delvaux

Projectondersteuning I Samenwerking 
Technisch advies I Veiligheidscoöridnatie

Uitbreiding van het bestaande gebouw van de RTBF. Deze nieuwbouw wordt het audiovisueel centrum van Charleroi, de nieuwe toegang tot Mediasambre (een samenwerking tussen RTBF en Télésambre) aan de vernieuwde Place de la Digue.

Laag-energie gebouw
De hoge akoestische eisen, de energieprestatie-eisen en het beoogde very good Breeam-label gaan hand in hand met de architectuur. Speciale aandacht ging o.a. uit naar het gedetailleerd ontwerpen van de akoestische binnenwanden en de gevel. De gevel is hét projectelement dat al deze strenge eisen integreert.

Façade- engineering
Om te voldoen aan de hoge prestatie- eisen van het gebouw is een doordacht en geïntegreerd ontwerp van de gevel onontbeerlijk. Verschillende aspecten zoals de vereiste prestaties, gewenste materialen en uitvoeringswijze, bouwkost, etc.werden opgevolgd van conceptuele detaillering tot uitvoering.

De voorgevel werd uitgewerkt als een gordijngevel met grote voorhangcassettes uit aluminium met open en gesloten delen. Deze zijn structureel verankerd aan de stijlen van de gordijngevel. De afmetingen van de cassettes (90x40x500cm) maakten van de plaatsing en verankering een huzarerstuk.

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau V+ vanaf wedstrijdfase. De technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering behoren tot het takenpakket van BB.  

BB team: ir. arch. Julie Janssens, arch. Johan Cordonnier, int. arch. Katie Van der Borght, ing. Freya Michiels, arch. ass. Ken Coolsaet