Royale Belge

Bouwheer: Souverain 25 NV
Locatie: Brussel
Oppervlakte: 39.174 m²
Timing: 2020 - 2023
Status: afgerond 

Technisch advies I Façade Engineering
Technisch advies I EPB

Het gebouw van het vroegere Royale Belge dat tot 2017 door AXA werd gebruikt is een emblematisch monument uit de jaren zeventig met opvallendste kenmerken de oranje ramen en het geraamte in cortenstaal. 

Bureau Bouwtechniek werd door de eigenaar van Royale Belge gecontacteerd voor een doorlichitng van het gebouw en een haalbaarheidsstudie met het oog op de herbestemming van het kantoorgebouw tot een  complex voor gemengd gebruik: een hotel, coworkingruimtes en een fitness- en een wellnesscentrum met respect voor de ergoedwaarde van het gebouw.

Onze experten hielden daarbij een sterk gezamenlijk doel voor ogen: zo duurzaam mogelijk herbestemmen. 

Jan Moens vat het als volg samen: "Terwijl het gebouw al krachtig was als kantoorgebouw, laten een visionaire bouwheer, goede architecten en uitvoerder én een gespecialiseerd studieteam het gebouw zichzelf overtreffen met als ruggengraat maximaal behoud." 

Samen hebben ze er naar gestreefd elke square meter van het gebouw een zinvolle bijdrage te laten leveren aan het comfort en welzijn van de gebruikers. Mission accomplished!

Bureau Bouwtechniek stond in voor volgende adviezen:

  • Destructief onderzoek en dakadvies 
  • Daglichtadvies en glasadvies rekening houdend met de erfgoedwaarde en bijzondere eigenschappen van de originele beglazing
  • EPB en bouwknoop analyse  
  • Brandadvies 
  • Destructief onderzoek (in samenwerking met Grove+) en geveldetailadvies 
  • Studie om zo veel mogelijk hergebruik te kunnen toepassen in de reconversie

Glasadvies

De ontwikkeling van het nieuwe glascoating had als belangrijkste doelstellingen om te voldoen aan de hedendaagse thermische eisen en tegelijkertijd het kenmerkende gouden aspect te behouden, zonder dat dit ten koste ging van de lichtkwaliteit in het gebouw.
Aangezien er geen "gezonde" oplossing te vinden was binnen de bestaande goudkleurige beglazing, werd er doorgezet naar de ontwikkeling van een nieuw product.

EPB-advies en verslaggeving

BB staat in voor het EPB-advies tijdens de ontwerpfase (en verdere verslaggeving tijdens uitvoering en na oplevering) en de geïntegreerde haalbaarheidsstudie. 

In de haalbaarheidsstudie wordt de mogelijkheid om passiefbouw na te streven onderzocht voor de renovatie van het gebouw, naast het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Voor de kantoren in de toren wordt een dynamische simulatie uitgevoerd, waarbij verschillende gebouwschilmaatregelen (isolatie gevel, keuze beglazing) onderzocht worden. Voorafgaande wordt hiervoor een thermische analyse van de opake gevel uitgevoerd.

   

Bouwknoopanalyse


Een thermische analyse wordt uitgevoerd voor de gevel van de toren, de betonconstructie onder de toren en de dakstructuur van het voormalig restaurant. Hierbij wordt de energieprestatie onderzocht voor verschillende isolatiescenario’s, met daarnaast het risico op oppervlaktecondensatie en/of schimmelvorming.

 

BB team: prof. arch. Jan Moens, arch. ass. Tuur Van Dijck, ing. Martijn Vyncke, ir. arch. Robbe Verelst, ir. arch. Nadja Van Houten, arch. Raf De Preter