Royale Belge

Bouwheer: Souverain 25 NV
Locatie: Brussel
Oppervlakte: 39.174 m²
Timing: 2020
Status: afgerond - met uitzondering van brandadvies

Technisch advies I Façade Engineering
Technisch advies I EPB

Het gebouw van het vroegere Royale Belge dat tot 2017 door AXA werd gebruikt is een emblematisch monument uit de jaren zeventig met opvallendste kenmerken de oranje ramen en het geraamte in cortenstaal. 

Bureau Bouwtechniek werd door de eigenaar van Royale Belge gecontacteerd voor een doorlichitng van het gebouw en een haalbaarheidsstudie met het oog op de herbestemming van het kantoorgebouw tot een  complex voor gemengd gebruik: een hotel, coworkingruimtes en een fitness- en een wellnesscentrum met respect voor de ergoedwaarde van het gebouw.

Bureau Bouwtechniek stond in voor volgende adviezen:

  • Destructief onderzoek en dakadvies 
  • Daglichtadvies en glasadvies rekening houdend met de erfgoedwaarde en bijzondere eigenschappen van de originele beglazing
  • EPB en bouwknoop analyse  
  • Brandadvies 
  • Destructief onderzoek (in samenwerking met Grove+) en geveldetailadvies 

EPB-advies en verslaggeving
BB staat in voor het EPB-advies tijdens de ontwerpfase (en verdere verslaggeving tijdens uitvoering en na oplevering) en de geïntegreerde haalbaarheidsstudie. 

In de haalbaarheidsstudie wordt de mogelijkheid om passiefbouw na te streven onderzocht voor de renovatie van het gebouw, naast het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Voor de kantoren in de toren wordt een dynamische simulatie uitgevoerd, waarbij verschillende gebouwschilmaatregelen (isolatie gevel, keuze beglazing) onderzocht worden. Voorafgaande wordt hiervoor een thermische analyse van de opake gevel uitgevoerd.

   

Bouwknoopanalyse
Een thermische analyse wordt uitgevoerd voor de gevel van de toren, de betonconstructie onder de toren en de dakstructuur van het voormalig restaurant. Hierbij wordt de energieprestatie onderzocht voor verschillende isolatiescenario’s, met daarnaast het risico op oppervlaktecondensatie en/of schimmelvorming.

 

BB team: prof. arch. Jan Moens, arch. ass. Tuur Van Dijck, ing. Martijn Vyncke, ir. arch. Robbe Verelst, ir. arch. Nadja Van Houten, arch. Raf De Preter