Politietoren Oudaan

Architect: Renaat Braem
Bouwheer: AG VESPA
Adviseurs:  Origin  (architectuur en restauratie) & Sanidetective (in situ luchtdichtheidsmetingen)
Locatie: Antwerpen
Timing: 2011 - 2013
Status: afgerond

Technisch advies I Energie & duurzaam bouwen

Onderzoek naar energiebesparende ingrepen en verhoging van de duurzaamheid op het gebied van bouwfysica en technische installaties van de Politietoren Oudaan te Antwerpen.

Naar aanleiding van de opdracht van Origin om te komen tot een globaal voorontwerp voor de Politietoren Oudaan te Antwerpen, werd een bijkomende bouwfysische studie en een studie technieken door Bureau Bouwtechniek uitgevoerd. (Zie ook Pers)

In deze studie dient een meest optimale oplossing voor de renovatie en restauratie voor de Politietoren uitgewerkt te worden op het gebied van bouwfysica en technieken. Na het bepalen van de meest optimale oplossing worden ook de verschillende tussenstappen geanalyseerd om de meest optimale renovatieoplossing te bepalen.

Een belangrijk luik van de studie was een zeer grondige analyse van de huidige toestand van het gebouw.
Thermische analyse van voorgaande renovatie-ingrepen: kortsluiten thermische onderbreking in het schrijnwerk door plaatsing op niet thermisch onderbroken profiel.

Luchtdichtheidsmetingen in situ: grote interne luchtlekken door schouweffect in de traphallen en door luchtwisselingen tussen niveaus, luchtlekken onder gevelpanelen.

Bezonningsstudie: in kaart brengen van lichtinval in de kantoren voor implementering in nieuw verlichtingsconcept.

Als streefdoel bij de energiebesparende maatregelen wordt het verduurzamen van het gebouw beoogd zonder hiermee afbreuk te doen aan de monumentale waarde van het gebouw. Hierbij is het niet de bedoeling om het gebouw te renoveren tot een passief kantoorgebouw stricto sensu gezien de talrijke bouwknopen die hierin voorkomen. Het is ook niet aangewezen om alle schildelen te isoleren omwille van hun monumentale waarde. Er wordt echter een gecontroleerde balans gemaakt tussen een monumentaal gebouw, het verminderen van het energieverbruik en het vermijden van schimmels en condensvorming door het passief maken van het gebouw.

De fases werden zo opgesteld dat ze de volgende fase niet hypothekeren. Verder worden de werken steeds gekoppeld aan dringende werken binnenin het gebouw en worden de meest interessante werken zo vroeg mogelijk uitgevoerd.

De genomen maatregelen resulteren in een drastisch geminderd energieverbruik (NEBV 28kWh/m²a). De mogelijkheden tot BEN dienen verder onderzocht te worden a.d.h.v. een concreet programma (momenteel nog onbekend).

BB team: ing. Martijn Vyncke