Paviljoen Charles Vandenhove

Architect: Charles Vandenhove - BB
Bouwheer: Studiecentrum Architectuur en Kunst
Adviseurs: BAS (stabiliteit), BB (EPB, veiligheid), RCR (technieken)
Locatie: Gent
Oppervlakte: 330 m²
Timing: 2014 - 2017
Budget: € 2.300.000
Status: opgeleverd

© render: Charles Vandenhove
© Sarah Blee

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch Advies I Veiligheidscoördinatie

Bouw van een studiecentrum voor architectuur en beeldende kunst.
Aan de voet van de Boekentoren van Henry Van de Velde werd een paviljoen gebouwd voor onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op het gebied van architectuur en beeldende kunst. 

Ontwerp
Het gebouw telt 3 bouwlagen. Op de gelijkvloerse verdieping is een auditorium voorzien, dat ook gebruikt zal worden als promotiezaal. De tussenverdieping bevat werkruimtes voor de studenten en kantoren. Op de tweede verdieping bevindt zich een tentoonstellingszaal met daklicht. 

Vorm
Het gebouw vormt een zuiver prismatisch volume met rechte, haakse opstanden. De gevel wordt uitgevoerd in sierbeton, op een plint in natuursteen. De ramen worden uitgevoerd in onbehandeld hardhout (afzelia). De gevelbekleding en de raamuitsnijdingen benadrukken de horizontaliteit.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect. BB is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. BB leidt de controle op de uitvoering.

BB team: ir. arch. Thijs Verfaillie, ir. arch. Thomas Cantraine, arch. Bart Van den Bossche, int. arch. Katie Van der Borght, ir. arch. Kathleen Rens, arch. Barbara Arts, arch. ass. Ken Coolsaet, prof. arch. Jan Moens, ir. arch. Jona Van Steenkiste 

VRT

Architectura