Oversteekplaats Grote Markt Sint-Niklaas

Architect: Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Stad Sint-Niklaas
Locatie: Sint-Niklaas
Uitvoeringsperiode: 2017 (studie) – 2018 (opmaak dossier) – 2019 (uitvoering)
Status: afgerond

Technisch advies & Technische renovatiebegeleiding

Studie-en renovatieproject van de renovatie van de glazen oversteekplaatsen en een deel van de houten promenade van de Grote Markt in Sint-Niklaas, naar een oplossing met een betere anti-slipwaarde.

Naar aanleiding van de gladheid van de bestaande oversteekplaatsen in structureel glas en een deel van de houten promenade op de Grote Markt in Sint-Niklaas, is aan Bureau Bouwtechniek gevraagd een studie uit te voeren naar alternatieve materialen met een betere anti-slipweerstand. Na een normentechnisch onderzoek, zijn verschillende opties overwogen en in detail onderzocht, met een oplijsting van de voor- en nadelen als basis voor het eindverslag.

De studie is toegespitst op materialen die qua uitzicht aansluiten bij de bestaande toestand (gezandstraald glas en houten beplanking) en daarnaast werden ook andere mogelijkheden onderzocht m.b.t. tegels, betonnen elementen met glasbouwstenen en specifieke anti-slipbehandelingen zoals een PMMA-laag waarin een instrooilaag is voorzien met grove korrel. De opties zijn vergeleken op gebied van technische eigenschappen, een staal of een voorbeeldproject.

De keuze van de opdrachtgever viel op anti-slipbeglazing en een houten beplanking met een anti-slipstrip in polyurethaan. BB heeft het aanbestedingsdossier opgemaakt, de aanbestedingsprocedure doorlopen en de uitvoering van de werken opgevolgd. De werken verliepen gefaseerd om de wekelijkse markt te kunnen laten doorgaan.

BB team: ir. arch. Arno Van Hulle