Oud gerechtshof Antwerpen

Bouwheer: Regie der Gebouwen, Cel Justitie (FOD)
Ontwerpteam: TV OGA (HUB i.s.m. Origin, Bureau Bouwtechniek en RCR)
Adviseurs: Optimit, FPC, Daidalos Peutz, Ney&Partners
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte: 23.000 m²
Timing
deelopdracht 1: 2014 - 2015
deelopdracht 2: 2015 - 
Budget deelopdracht 2: € 39.000.000
Status
deelopdracht 1: afgerond 
deelopdracht 2: in uitvoering 

© Sarah Blee
© foto’s historische situatie Georges De Kinder 
© renders Infunctievan
© luchtfoto Artes Rogiers

Projectondersteuning | Samenwerking
Technisch Advies I Veiligheidscoördinatie

Restauratie, renovatie en herinrichting van het historisch gerechtsgebouw in Antwerpen. Het oude Antwerpse justitiepaleis aan de Britselei zal opnieuw in gebruik genomen worden als de Hoven van Beroep, Assisen en de Arbeidsrechtbank. 

Deelopdracht 1: studieopdracht voor de opmaak van een masterplan: de transformatie van het oude gerechtsgebouw. In deelopdracht 1 werden de voorbereidende studies, het bouwhistorisch onderzoek, de erfgoedstudies, de kritische analyse van het behoefteprogramma, het omgevingsonderzoek en de risicoanalyse gebundeld tot een coherent masterplan.  

Deelopdracht 2: uitwerking van het masterplan: renovatie en restauratie van het oude gerechtsgebouw. Met gepast respect en eerbied voor de historisch waardevolle aspecten van het gebouw en het originele ontwerp van architect Lode Baeckelmans zal het justitiepaleis gerenoveerd worden volgens hedendaagse normen van comfort en technieken. Ook de restauratie van de overgebleven gebouwdelen werd uitgewerkt. 

Sneakpreview afbraak

Daarnaast worden er een aantal voorzichtige 21ste eeuwse toevoegingen gerealiseerd conform de huidige de comfort-, duurzaamheids- en beveiliginsvoorwaarden:  

  • de integratie van duurzame technieken, 
  • de toevoeging van een zittingzaal, 
  • de creatie van een bijkomende monumentale trap, 
  • de vervollediging van de historische trappenhuizen, 
  • de ingebruikname van de historische zolder.

Bureau Bouwtechniek 
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau HUB en neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening. 

BB team: arch. Mark Sette, ir. arch. ir. arch. Marie Lievrouw, Michaël De Roeck, ir. arch. Gretel De Smet, ir. arch. Stephanie Van Goethem, ir. arch. Thomas Cantraine