Ontwikkeling van (kosten-)optimale renovatiestrategieën

Consortium: Bureau Bouwtechniek, Woonhaven Antwerpen, Studiebureau Boydens, Universiteit Gent
Locatie: Antwerpen
Timing: 2014 - 
Status: in uitvoering

Onderzoek & ontwikkeling & kennisoverdracht

Ontwikkeling van (kosten-)optimale renovatiestrategieën voor architectuurhistorisch waardevolle woonblokken i.h.k.v. de proeftuin "Woningrenovatie: innovatie bij energiezuinig verbouwen" van het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). 

Ambitie
Het is de ambitie van het consortium om a.d.h.v. een specifieke case-study inzicht te verwerven in het bepalen van kosten-optimale renovatiescenario’s, en dit te vertalen naar tools en richtlijnen die breed inzetbaar zijn bij de renovatie van (beschermde) woonblokken, voor zowel technische aspecten, kostprijscalculatie als gerealiseerde energie-efficiëntie.
Er wordt een methodiek uitgewerkt waarbij elke stap van het proces geoptimaliseerd wordt, van audit bouwschil, over flowchart voor hygrothermische risico’s, tot het bepalen van een kosten-efficiënt optimum tussen bouwkundige en installatietechnische ingrepen.

Case: De volledige restauratie en verbouwing van woonblok ‘Kielparktoren’
De 3 torens van architect Jos Smolderen met elke 96 wooneenheden werden in verschillende fases tussen 1959 en 1961 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestigingsmaatschappij De Goede Woning. Om het gebouw leefbaar te houden volgens de huidige normen zijn ingrijpende renovatiewerken nodig. Het torengebouw voldoet bouwfysisch en op vlak van comfort niet meer aan de huidige behoeften.  

Concreet werd dit project gekozen om een aantal vaak terugkerende vragen rond renovatie meer in detail te kunnen behandelen, en dit  aan de hand van 7 specifieke, vooropgestelde aspecten:

  1. Specificiteit renovatie van een architectuurhistorisch waardevol gebouw.
  2. Welk energetisch ambitieniveau is haalbaar, wat is kostenefficiënt? Isolatie of installatie
  3. Diversifiëring van de verschillende installaties die zullen geplaatst worden.
  4. Hoe luchtdichtheid realiseren bij renovatie? Welke prestatie is haalbaar? Wat is de kostprijs?
  5. Impact gebruikersgedrag (op algemeen energieverbruik, interactie met technieken).
  6. Hygrothermische analyse van de gebouwschil.
  7. Monitoring van verschillende installaties, met feedback aan de gebruikers.

BB team: ir. arch. Marleen Meulenbergs, prof. dr. ir. arch. Nathan Van den Bossche, ir. arch. Robbe Verelst, ir. arch. Arno Van Hulle

Fotoreportage vrt NWS

Zie ook: kennisplatform renovatie.

Het proeftuinproject is verschenen in Sterck magazine. Lees meer

Met steun van: