Onderzoek naar de implemantatie van het bouwwerkpaspoort

Opdrachtgever: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Timing: 2023
Status: In uitvoering 

Onderzoek & ontwikkeling I Circulair bouwen

Bureau Bouwtechniek doet wat het kan om de transitie naar meer circulariteit te stimuleren. Vanuit die optiek steunen we de OVAM in de ontwikkeling van wetgevende en regelgevende instrumenten die die transitie naar circulaire en materiaalefficiënte bouwwerken toegankelijker maken.

Concrete casus : de implementatie van het bouwwerkpaspoort. 

Het bouwwerkpaspoort brengt informatie over een bouwwerk samen en geeft inzicht in bijvoorbeeld de aanwezige materialen en hun verbindingen, montage- en demontagevoorschriften, gebruiksgeschiedenis, etc. Zo’n paspoort meet en bevordert circulariteit en milieu-impact, vereenvoudigt onderhoud en streeft ernaar aspecten rond veiligheid en gezondheid op te volgen.

BB maakte dit onderzoek concreet door 

  • het huidige bouwwerkpaspoort voor een bestaand gebouw in te vullen. Zo konden we de parameters met een kritische blik onderzoeken en de OVAM tastbare feedback bezorgen.  We onderzochten ook of er een zinvolle link te leggen is tussen het bouwwerkpaspoort, het postinterventiedossiers en het sloopopvolgingsplan. Door ze met elkaar te combineren faciliteren we de transparantie, veiligheid en duurzaamheid gedurende de hele levenscyclus van een gebouw (van ontwerp tot demontage), vanaf de bouw tot aan de sloop.
  • diepte interviews te houden onder stakeholders uit de bouwsector (aannemers, opdrachtgevers, architecten, studiebureaus, etc.). 

Met deze directe input uit de praktijk kan de OVAM verder aan de slag met de ontwikkeling van het bouwwerkpaspoort.

BB team: ir. arch. Katrien Van Lierop, ir. arch. Jona Van Steenkiste, Jan Deuvaert, Wim Rymenants, arch. Barbara Arts