Nieuw Havenhuis

Architect: Zaha Hadid Architects (GB)
Bouwheer: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
Adviseurs: Studiebureau Mouton (stabiliteit), Ingenieursbureau Ingenium (technieken), Daidalos Peutz (akoestiek), Origin (restauratie), FPC (brandveiligheid)  
Locatie: Antwerpen 
Oppervlakte: 12.000 m² (kantoorruimte)
Timing: 2009 –  2016 
Budget: € 59.000.000 
Status: opgeleverd

Render: Zaha Hadid Architects i.s.m. BB

Illustratie Revit-software: adaptive component in massing environment - diagonaal element

© BB - Sarah Blee

Projectondersteuning Samenwerking
Technisch advies 
| Veiligheidscoördinatie

Renovatie van een voormalige brandweerkazerne en nieuwbouw van een balkvormig volume dat er bovenop getild wordt. Als uithangbord van de tweede grootste Europese haven en vijfde op wereldschaal, groepeert het nieuw Havenhuis de verschillende diensten van het Antwerpse Havenbedrijf op één locatie, op de grens tussen haven en stad. Het nieuw Havenhuis bestaat uit de voormalige brandweerkazerne en een elegant, balkvormig volume dat er bovenop getild is. 
Het nieuwe volume steunt op sculpturale pijlers waarvan er enkele de overdekte binnenplaats van de brandweerkazerne doorboren. Een glazen kolom die het nieuwe volume toegankelijk maakt, bestaat uit een panoramische liftkoker. De nieuwbouwgevels zijn opgebouwd uit glazen driehoeken die lichtjes geroteerd staan ten opzichte van elkaar zodat de lichtinval steeds veranderende reflecties oplevert. 

BIM en façade- engineering
Bureau Bouwtechniek leverde een wezenlijke bijdrage aan het ontwerp van de façade. BB vertaalde het oorspronkelijk ontwerp van Zaha Hadid Architects naar een budgettair haalbaar en technisch maakbaar ontwerp met behulp van BIM. Het BIM model, de grafische uitwerking en voorstelling van de glasgevels werden met de Revit Architecture software ontwikkeld. Het BB team is erin geslaagd om werkwijzen in Revit te ontwikkelen die het tekenen en modelleren van dergelijke complexe geometrieën mogelijk maakt zonder daarbij aan de esthetiek van de architect te raken.  
Na wedstrijd, conceptuele uitwerking en beschrijving leidde BB ook het uitvoeringsproces.

Lees meer  Meer over BIM  Havenhuis als casestudy

Prefabricage
In een streven naar vereenvoudiging in uitvoering en financiële risicobeperking, heeft het ontwerpteam ervoor gekozen om verschillende componenten van het nieuw Havenhuis prefab te voorzien. De stalen structuur, de driehoekige façade en het atrium dak zullen in grotere, transporteerbare delen geprefabriceerd worden. Met name de montage van de façade is een niet alledaagse en gigantische puzzel-uitdaging geworden. 

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het Britse architectenbureau Zaha Hadid Architects vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming voor zijn rekening. BB leidt eveneens de controle op de uitvoering en is verantwoordelijk voor de veiligheidscoördinatie. 

BB team: prof. arch. Jan Moens, ir. arch. Gert Biebauw, arch. Ilse Deckmyn, ir. arch. Paulus Present, arch. Barbara Arts, ir. arch. Arno Van Hulle, ir. arch. Nadja Van Houten

Het Havenhuis in de internationale pers.

Havenhuis wint prestigieuze MIPIM award in Cannes