Media gebouw VRT

Architect: TBM Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke – VK – Arup
Bouwheer: VRT
Adviseurs: Bureau Bas Smets (landschapsontwerp), Muller Van Severen (interieurontwerp), VK Engineering en Arup and Partners International Ltd (stabiliteit, akoestiek, technieken), Sweco Belgium nv (veiligheidscoördinatie)
Locatie: Brussel
Oppervlakte: 55.000 m²
Budget: € 105.000.000
Timing: 2017 - 2020
Status: niet gerealiseerd

Beelden: TBM Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke – VK – Arup / Filip Dujardin

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een nieuw mediagebouw voor de VRT. Dit project maakt deel uit van een breder masterplan voor de site waar, naast de omroepgebouwen voor de VRT en het Franstalige RTBF, ook een park, evenementenplein, residentiële ontwikkeling en bijkomende mediafaciliteiten voorzien worden. 

Het nieuw gebouw is opgevat als een cultuur- en ontmoetingscentrum. Het hart van het gebouw is een polyvalent overdekt plein dat zowel tot het park (en de stad) als tot de VRT behoort en waarrond zich een theater, een parktheater en openbaar groen situeren.

Duurzaam
Het nieuwe mediagebouw huldigt het principe van het ‘Living Building’ en zal 4 sterren scoren op de duurzaamheidsmeter van de Vlaamse Overheid. Resultaat is een passief gebouw met een primair energieverbruik dat 60% lager ligt dan bij een vergelijkbaar gebouw.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van ontwerpteam TBM Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke – VK – Arup vanaf de fase aanbesteding. 
Bureau Bouwtechniek neemt de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de planning voor zijn rekening. 

BB leidt eveneens de controle op de uitvoering.

BB team: arch. Lieselot Prinsie, arch. Raf De Preter, arch. Michaël De Roeck, arch. Sebastian De Meyere, ing. Julie Huybrighs