Loods Gare Maritime

Architect: ir. arch. Jan de Moffarts i.s.m. Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Project T&T NV 
Adviseurs: Studiebureau Boydens (technieken), Studiebureau Ney & Partners (stabiliteit), Venac (akoestiek), Bopro (veiligheidscoordinatie, Breeam), FPC (brandveiligheid), Arcadis (milieu advies), Seco (technische inspectie, stabiliteit)  
Locatie: Brussel 
Oppervlakte: 40.000 m² 
Timing: 2016 – 2018
Status: gerealiseerd

© Giulia Frigerio

Projectondersteuning I Samenwerking

Renovatie van de bestaande structuur en de buitenschil van de Gare Maritime. De Gare Maritime is een historische loods met een oppervlakte van 40.000 m², een lengte van 280 m en een breedte van 140 m. De breedte is opgebouwd uit 3 grote overspanningen (met een spanwijdte van 26 m) waartussen zich steeds kleinere overspanningen bevinden (met spanwijdtes tussen 13 en 18 m). De hallen hebben een metalen draagstructuur waarop een zinken dak rust.

De renovatie kadert in een globale visie voor de ontwikkeling van de site Tour&Taxis in Brussel. Het oude stationsgebouw is geen beschermd monument. De renovatie van de oude kappen dient de instandhouding van het gebouw en de aanpassing ervan aan de nieuwe eisen van functionaliteit, regelgeving, energie en veiligheid etc.

Gevel
De gevel werd met respect voor de bestaande toestand gerenoveerd. Na een doorgedreven haalbaarheidsstudie werd de volledige technische studie van de buitenschil opgestart en uitgevoerd. De hoognodige renovatie is ingepast in het totaalbeeld van het gebouw. Zo zijn bijvoorbeeld de aluminium en stalen gordijngevels afgestemd op de authentieke staalstructuur.

Een van de eisen bij de renovatie was om een gevel te maken die de thermische beweging van het gebouw kon opnemen en tegelijk een zekere rationaliteit in productie en plaatsing na te streven. Vandaar dat de gevels werden opgedeeld in identieke elementen (5,5 meter breed en 5,6 meter hoog), die zijn uitgelijnd op de traveeën van de staalstructuur van de hal. Een logisch en handig gevolg hiervan is dat ze demonteerbaar zijn. De overgang tussen de verschillende elementen wordt verzekerd door vulpanelen op maat

Bureau Bouwtechniek renovatie
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van ir. arch. Jan De Moffarts. Bureau Bouwtechniek neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming voor zijn rekening. BB leidt eveneens de controle op de uitvoering.  

BB team: prof. arch. Jan Moens, ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Robbe Verelst, ir. arch. Julie Janssens, ir. arch. Stephanie Van Goethem