Loods Gare Maritime

Architect: ir. arch. Jan de Moffarts i.s.m. Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Project T&T NV 
Adviseurs: Studiebureau Boydens (technieken), Studiebureau Ney & Partners (stabiliteit), Venac (akoestiek), Bopro (veiligheidscoordinatie, Breeam), FPC (brandveiligheid), Arcadis (milieu advies), Seco (technische inspectie, stabiliteit)  
Locatie: Brussel 
Oppervlakte: 40.000 m² 
Timing: 2016 – 2018
Status: gerealiseerd

© Giulia Frigerio

Projectondersteuning I Samenwerking

Renovatie van de bestaande structuur en de buitenschil van de Gare Maritime. De Gare Maritime is een historische loods met een oppervlakte van 40.000 m², een lengte van 280 m en een breedte van 140 m. De breedte is opgebouwd uit 3 grote overspanningen (met een spanwijdte van 26 m) waartussen zich steeds kleinere overspanningen bevinden (met spanwijdtes tussen 13 en 18 m). De hallen hebben een metalen draagstructuur waarop een zinken dak rust.

De renovatie kadert in een globale visie voor de ontwikkeling van de site Tour&Taxis in Brussel. Het oude stationsgebouw is geen beschermd monument. De renovatie van de oude kappen dient de instandhouding van het gebouw en de aanpassing ervan aan de nieuwe eisen van functionaliteit, regelgeving, energie en veiligheid etc.

Bureau Bouwtechniek renovatie
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van ir. arch. Jan De Moffarts. Bureau Bouwtechniek neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming voor zijn rekening. BB leidt eveneens de controle op de uitvoering.  

BB team: prof. arch. Jan Moens, ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Robbe Verelst, ir. arch. Julie Janssens, ir. arch. Stephanie Van Goethem