Kunstencentrum STUK

Architect: Neutelings Riedijk Architecten i.s.m. Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Kunstencentrum STUK
Adviseurs: B.A.S. (stabiliteit), Macobo – Stabo (technieken), Daidalos Peutz (akoestiek), Bureau Bouwtechniek (EPB en VC)
Locatie: Leuven
Oppervlakte: vloeroppervlakte ca. 700m2, buitenaanleg ca. 500m2, dakoppervlakte ca. 350m2 geveloppervlakte ca. 1000m2 m²
Timing: 2021 - 
Budget: €  3.000.000
Status: in uitvoering

© Sarah Blee

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch Advies I EPB & Veiligheidscoördinatie

Architecturale facelift van de gebouwen van het Kunstencentrum STUK. De gevels, toegangszones en een aantal publieke zalen worden gerenoveerd, integraal toegankelijk en genderneutraal gemaakt. De buitenaanleg van het gebouw wordt deels onthard en met robuuste materialen ingericht.

Bijzonderheden

  • In het hart van het gebouw wordt een nieuwe publieke zaal gerealiseerd met een frisse look en hedendaagse afwerkingen.
  • De gevels worden gereinigd, opnieuw gevoegd en hersteld. 
  • Het buitenschrijnwerk wordt vervangen door thermisch performantere uitvoeringen met oog voor de historische raamverdelingen. 
  • De volledige bouwschil wordt voorzien van energiebesparende ingrepen (dakisolatie, upgrade buitenschrijnwerk).

Gevel- en dakrenovatie 

Zowel het voegwerk, beton als het buitenschrijnwerk en de dakdichting worden hersteld en/of vervangen. 

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect en is verantwoordelijk voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. BB leidt de controle op de uitvoering.

Bureau Bouwtechniek is ook EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator.

BB-team: ir. arch. Thomas Cantraine, arch. Lieselot Prinsie, ir. arch. Stephanie Van Goethem, ir. arch. Robbe Verelst, ir. arch. Katrien Van Lierop, Ken Coolsaet