Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Architect: Stéphane Beel Architecten
Bouwheer:  Regie der Gebouwen
Adviseurs: Origin Architecture & Engineering (restauratie),  Niek Kortekaas (scenografie), Michel Devisgne (landschaparchitectuur) , Arup (stabiliteit), RCR (technieken), Daidalos Peutz (bouwfysica en akoestiek)
Locatie: Tervuren
Timing: 2007 - 2018
Budget: € 51.000.000
Status: opgeleverd

Projectondersteuning | Procesregie

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) sloot op 1 december 2013 wegens renovatie de deuren voor een periode van drie jaar. Wanneer het museum midden 2016 opnieuw opent, zal het grondig van aanblik veranderd zijn.

De tijdelijke vereniging Stéphane Beel Architecten – Origin Architecture & Engineering – Arup NL – Michel Desvigne Paysagistes – Niek Kortekaas Designers, RCR, Daidalos Peutz en Bureau Bouwtechniek de opdracht voor de restauratie, renovatie en uitbreiding van het museum.

KMMA heeft de ambitie een internationaal toonaangevend museum en onderzoeksinstituut te worden. Naast een reorganisatie van de museale ruimtes, kinderateliers, logistieke en secundaire ruimtes, komen er nieuwe tentoonstellingszalen, cafetaria-restaurant, onthaal, auditorium en vergaderzalen. Het bestaande museumgebouw wordt zo intact mogelijk gelaten.

De verschillende ingrepen  actualiseren het bestaande monument, zonder afbreuk te doen aan haar intrinsieke waarde.

Procesregie
Op vraag van Stéphane Beel Architect nam BB voor het KMMA de procesregie waar. In een voorbereidende fase genereert de procesregisseur de administratieve, bouwtechnische, organisatorische, planmatige en financiële informatie voor het project. Op basis van deze gegevens stelt BB een gedetailleerd processchema op met een realistische timing en heldere taakverdeling per fase. Specifiek voor deze opdracht, heeft BB ook het opstellen van het programma van eisen voor de scenografie begeleidt.

Tijdens de ontwerpfase speelde BB een actieve en sturende rol, terwijl tijdens de uitvoeringsfase op vraag van de bouwheer, BB op de achtergrond het proces zal volgen, met respect voor het beoogde resultaat, het geplande budget en de voorziene timing.

BB team: ir. arch. Nadja Van Houten