Klimaatwijk Mechelse Vesten

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid i.s.m. Stad Mechelen
Team: Ingenium (expertise warmtenet), Atelier Horizon (stedenbouwkundig advies), Levuur (participatie), Metha Advocaten (juridisch advies), Bureau Bouwtechniek (expertise gebouwrenovatie)
Locatie: Mechelen
Timing: februari 2021 – juli 2022
Status: studiefase

Onderzoeksproject I Technisch advies

Onderzoeksproject naar de mogelijkheden tot energetische renovatie van appartementsgebouwen in mede-eigendom rond de Mechelse binnenring, in combinatie met een onderzoek naar een warmtenet en een participatiespoor

Klimaatwijken
De Klimaatwijk Mechelse Vesten vormt onderdeel van de projecten Klimaatwijken, een initiatief van het Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester, verenigd in LABO RUIMTE en i.s.m. het Vlaams Energie en Klimaatagentschap. 

Het initiatief ondersteunt lokale besturen door specifieke expertise (ontwerpmatig, energetisch, juridisch, financieel, participatief, etc.) aan te reiken voor de opmaak van een duurzame ontwikkelingsstrategie voor een wijk. 

Twee langetermijnambities van de Vlaamse overheid, de energietransitie en een kwaliteitsvolle kernversterking en -verdichting zijn de inzet van dit oonderzoekstraject:

  • de haalbaarheid van het ontwikkelen van een warmtenet langs de Vesten, een stadsbrede infrastructuur, 
  • de gerichte collectieve renovatie van appartementsgebouwen. 

Deze twee complementaire dynamieken zorgen voor transformatiemogelijkheden op diverse schalen en met uiteenlopende focus.

Draagvlak
Om voldoende draagvlak te ceëren voor de technische en ruimtelijke strategieën binnen deze transitie-opgave wordt er ingezet op de VME’s van de appartementsgebouwen langs de stadsring.

Methodologie

  • Technisch-innovatief, toegespitst op een wijkontwikkelingsplan voor een warmtenet langs de stadsring. Is een warmtenet gekoppeld aan een stadsvernieuwingsproject langs de Vesten haalbaar en interessant? Dit combineert erg technische input, gerelateerd aan warmtevraag en -aanbod, maar kijkt ook naar de Vesten als een stadszone met ruimte voor vernieuwing en innovatie: een toekomstig klimaatrobuust stukje stad. 
  • Operationeel kader voor collectieve energetische renovatie van appartementsgebouwen, waarbij heel specifiek twee cases onder de loep worden genomen. De twee cases zullen representatief zijn voor een deel van de appartementsgebouwen langsheen de Vesten en zo mee inzichten verschaffen op de grotere schaal. 
  • Participatie en cocreatie: stakeholderanalyse, draagvlakcreatie en coalitievorming staan hier centraal. Diverse types workshops en focusgesprekken, moet de betrokkenheid op maat faciliteren.

Bureau Bouwtechniek staat in voor het onderzoek naar de collectieve renovatie van appartementsgebouwen en voert een doorgedreven onderzoek naar de types appartementsgebouwen rond de Mechelse Vesten. Op basis van dit algemene onderzoek naar de verschillende typologieën en een oproep uitgestuurd door de Stad Mechelen, wordt een longlist samengesteld van een tiental gebouwen.

Team BB: ir. arch. Arno Van Hulle