Keyserzaal KMSKA

Opdrachtgever : het Facilitair bedrijf
Deze opdracht in bouwteam verliep in nauw overleg met Het Facilitair Bedrijf, Artes Roegiers, Groven+ en Lion BV.
Timing : augustus 2022
Status : uitgevoerd

Technisch advies I Daglichtstudie

Bureau Bouwtechniek verleende bijstand bij de renovatie van het glazen dak boven de Keyserszaal in het KMSKA te Antwerpen

Het velum - of glas in het plafond - was reeds gerenoveerd en uitgevoerd in prismatisch glas. Om te voldoen aan de hedendaagse energienormen had het bestaande dak met glas een upgrade nodig. De koperen dakbekleding werd vervangen en de dakisolatie werd gerenoveerd conform de huidige EPB-regels.

Voor het glas van het daklicht zochten we naar een alternatief voor de oude mechanische buitenzonwering, een oplossing voor de overhitting op zolder en een low-tech manier om het lichtniveau op de muurschildering van de zaal tot een acceptabel niveau te herleiden.

Aanpak

Het team duurzaamheid van Bureau Bouwtechniek voerde daglichtsimulaties uit om de glaskeuze in het dak én de hoeveelheid glas te sturen zodat de schilderijen van de zaal nog steeds konden genieten van daglicht van een goede kwaliteit. De schilderijen mochten niet onderhevig zijn aan degradatie van kleur en aftakeling van verflagen door een overdaad aan zonlicht.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt werd ervoor gezorgd dat op het vloerniveau van de zaal en de trappen nog steeds voldoende daglicht aanwezig was om gedurende de helft van het jaar zonder kunstlicht de passage van de bezoekers te kunnen garanderen.

Om de doorvoerroosters in de dakhuid te dimensioneren volgens een vooraf bepaald debiet werden de natuurlijke dwarsventilatie van de zolderruimte berekend en verschildrukmetingen in situ uitgevoerd. 

Het resultaat is een architecturale oplossing die alvast in de eerste wintermaanden voor een aangenaam zolderklimaat gezorgd heeft zonder extra technische installaties en daglicht in de zaal toelaat met respect voor de aanwezige kunstwerken.

Team BB:  ir. arch Emma Van De Steene, arch. Bert Van Den Berghe, ing. Martijn Vyncke