Katholieke Centrumscholen en Technicum Sint-Truiden

Architect: Architecten aan de Maas (Maastricht/Rotterdam)
Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen nv
Adviseurs: ABT (stabiliteit)
Oppervlakte: 17.952 m² 
Timing: 2018 - 2023     
Budget: € 24.000.000
Status: opgeleverd

© Sarah Blee
© Architecten aan de Maas

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een nieuwe duurzame campus met diverse onderwijs en sportvoorzieningen.  De school wordt gebouwd op een site achter het station van Sint-Truiden, in het groen en met uitzicht op het typische fruitbomenlandschap. Het licht glooiende landschap is gebruikt om de werkplaatsen, de belangrijkste ontmoetingsruimten, de sportvoorzieningen en de parkeervoorzieningen optimaal te ontsluiten. De aankleding en de programmering van de groene locatie en de verweving met de nieuwe gebouwen dragen sterk bij aan een inspirerende onderwijsomgeving. 

De nieuwe school bevat klaslokalen aangepast aan de verschillende types van opleidingen, een auditorium, labo's, mediatheek, studiezaal, werkplaatsklassen en magazijn, personeels-, overleg- en directielokalen, een onthaal en secretariaat, kopieerlokaal, een refter, sanitaire ruimten, bergruimten, een sportzaal en polyvalente ruimten. 

De nodige omgevingsaanleg zoals overdekte speelplaatsen, open speelplaatsen, fietsenberging, parkeerruimte en overige niet-genormeerde omgevingswerken wordt ook voorzien.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van Architecten aan de Maas vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: ir. arch. Gert Biebauw, ir. arch. Dana Dee, arch. Kathleen Rens, ir. arch. Steven Van Hoorde