Kantoorgebouw De Pit

Architect: HUB
Bouwheer: AG VESPA, AG Stedelijk onderwijs
Adviseurs: CES (technieken), ABT (stabiliteit), Abetec (VC), Atelier Dialect (interieur), Daidalos Peutz (akoestiek)
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte: 6.437 m²
Budget:  € 10.000.000
Timing: 2017 - 2020 
Status: opgeleverd

© Sarah Blee 
© renders: HUB

Projectondersteuning I Samenwerking

Renovatie van een bestaand gebouw tot het modern kantoorgebouw 'De Pit' voor de huisvesting van de ondersteunende diensten van Stedelijk Onderwijs in Antwerpen.  

Het modernistisch, repetitief kantoorgebouw uit 1974 heeft 10 bouwlagen: 1 ondergronds, 8 bovengrondse (type)verdiepingen en 1 teruggetrokken dakverdieping. De kelder doet hoofdzakelijk dienst als technische ruimte, secundaire functies en archief. Achter het hoofdgebouw is een parking voorzien over 3 niveaus.

Bijna Energie Neutraal
De Pit is een BEN-gebouw. De energie die nog nodig is voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water wordt uit 130 zonnepanelen gehaald. Een regenwaterreservoir kan 50.000 liter regenwater opvangen. Daarmee worden de toiletten gespoeld.

Uitdagingen

  • Het gebouw valt volgens het KB brandveiligheid onder de categorie hoogbouw. Om tegemoet te komen aan de eisen van het KB en de brandweer Antwerpen, zijn enkele aanzienlijke ingrepen gerealiseerd om de brandveiligheid in het gebouw te verbeteren. Zo werden de bestaande vluchttrappen gesloopt en vervangen, en voorzagen we structurele aanpassingen in de kern.
  • De gevel bestaat uit een houtskeletstructuur, bekleed met aluminium panelen.
  • De conciërgewoning op het dak is vervangen door een nieuwe structuur uit CLT.
  • Tijdens de uitvoeringsfase van een renovatieproject moet je rekening houden met aspecten die tijdens de ontwerpfase niet gekend waren.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de bouwtechnische ondersteuning van de architecten vanaf wedstrijdfase:

  • de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, 
  • de opmaak van het bouwkundige bestek, 
  • de raming, 
  • het kostenmanagement,
  • de controle op de uitvoering.

 BB team: arch. Mark Sette, ir. arch. Marie Lievrouw, arch. ilze De Backer