Kanal-Centre Pompidou

Architect: Atelier Kanal (noAarchitecten (Brussel), Sergison Bates architects (Londen) en EM2N (Zurich))
Bouwheer : Fondation Kanal
Adviseurs: Greisch, Kahle, FESG, Egeon 
Locatie: Brussel
Oppervlakte:  45.000 m²
Budget: € 125.000.000 (fase uitvoering)
Timing: 2021 - 
Status: in uitvoering

Projectondersteuning I Samenwerking

Omvorming van de vroegere Citroën-IJzergarage tot een nieuwe cultuurpool voor de stad Brussel.

Op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelt de Stichting Kanal een groots museumcentrum gewijd aan moderne en hedendaagse kunst in de voormalige Citroëngarages langs het kanaal.

  • Het gebouw zal zijn iconische vorm behouden en worden omgevormd tot een museum van 45.000 m² met openheid op de stad. 
  • De opdracht werd in 5 loten verdeeld die tegelijkertijd gelanceerd worden. 

De structurele werkzaamheden van de cultuurhub KANAL hebben betrekking op de stabiliteit, de constructie en het herstel van de daken van de voormalige Citroëngarage. Zij omvatten ook de bouw van 3 dakdoorbrekingen op het terrein, de renovatie van de emblematische gevels van het terrein, de bouw van alle museum-, kantoor- en conferentieruimten, de polyvalente ruimten, de ontvangstruimten en de voltooiing van het horecapaviljoen. 

Duurzame insteken

  • beperking van het gebruik van nieuwe materialen; 
  • energiezuinig op vlak van verwarming en afkoeling. Natuurlijke bronnen uit de onmiddellijke omgeving worden aangewend voor verwarming (zonnepanelen op het dak) en afkoeling (water van het kanaal).

Bureau Bouwtechniek
BB treedt op als coördinerend architect tijdens de uitvoeringsfase. 

BB team: arch. Francesca Crosby, prof. arch. Johan Cordonnier, prof. arch. Jan Moens