K12 UZ Gent

Bouwheer: Universitair Ziekenhuis Gent
Adviseurs: UGent (in situ luchtdichtheidsmetingen), Daidalos (akoestiek)
Locatie: Gent
Timing: 2012
Status: afgerond

Technische renovatiebegeleiding | Energetische renovatie

Analyse van de gevels van drie gebouwen “K12 A, B en E” gelegen op de campus van het Universitair Ziekenhuis aan De Pintelaan te Gent. i.f.v. een toekomstige gevelrenovatie. 

De zeer grondige haalbaarheidsstudie van de K12-gevels van het UZ Gent had de ontwikkeling van een visie over een toekomstige gevelrenovatie voor ogen. 

Nadat de huidige toestand in kaart gebracht en geanalyseerd werd, werden verschillende renovatiestrategieën vooropgesteld a.d.h.v. de volgende onderzoeksvragen

  • hoe presteren de gevels ten opzichte van de huidige regelgeving en normering op vlak van energie, veiligheid, akoestiek en VIPA-eisen? 
  • Welke maatregelen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de hedendaagse eisen? Is een gevelrenovatie conform BEN-eisen haalbaar? 
  • Wat is de impact op de gevel in de verschillende scenario’s en wat is hierbij het kostenplaatje?

Het eerste deel van de studie bestond uit een grondig onderzoek naar de thermische performantie van de gevels die dateren uit eind de jaren ’70 met onder meer luchtdichtheidsmetingen, thermografie, TRISCO-simulaties (koudebruggen) en U-waarde- en K-peil-berekeningen. Hieruit bleek dat de bestaande gevels  - ondanks de isolatielaag - slecht presteerden door de aanwezigheid van talrijke koudebruggen. Verder werden ook gegevens verzameld i.v.m. de bouwtechnische staat, betonkwaliteit, geveldetaillering en akoestische performantie.

De resultaten werden ingezet voor de berekening van het totaal-energieverbruik voor verwarmen & koelen op jaarbasis en voor de analyse van het comfort in een ziekenhuiskamer.

Discomfort-oorzaken door tochtverschijnselen, koude-straling en oververhitting werden gedetailleerd bekeken, alsook de daglichttoetreding, de veiligheid en het akoestisch en visueel comfort.

De zonne(warmte)toetreding en oververhittingsaspecten werden geanalyseerd d.m.v. dynamische simulaties over een periode van 6 maanden (mei – september). Uit deze analyse bleek duidelijk dat de bestaande toestand weinig problemen veroorzaakte doordat de huidige gebouwschil zo slecht presteerde op het vlak van luchtdichtheid. M.a.w. het vernieuwen van de ramen en optimaliseren van luchtdichtheid kon een oververhittingsprobleem veroorzaken.

Het tweede deel van de studie onderzocht vijf gevelrenovatiestrategieën. Hierbij werden zowel strategieën met behoud van de huidige gevel (al dan niet met toevoeging van isolatie) voorzien, als scenario’s waarin de volledige gevel vernieuwd wordt. 

De renovatiestrategieën worden opgesteld als een evaluatiematrix waarin de haalbaarheid van de verschillende parameters van de gevelrenovatie geëvalueerd wordt. 

Op basis van dit beslissingsinstrument kan de bouwheer of een ontwerpteam evalueren welk gevelrenovatiescenario aangewezen is voor verdere uitwerking. 

Deze studie werd gepresenteerd op het NZEB Symposium Passive and Beyond en het 6de Internationale Congres Bouwfysica in Turijn.