Hotel The Grand

Architect: David Chipperfield Architects i.s.m. BB
Bouwheer: VDD project development BV
Adviseurs: Origin (restauratie), Arjaan De Feyter (interieur), Mouton (stabiliteit), HP engineers (technieken), Macobo (akoestiek), Advice for all (veiligheidscoördinatie)
Locatie: Nieuwpoort
Oppervlakte: 15.150 m² 
Timing: 2018 -  
Budget: € 23.000.000 
Status: in ontwerp

©Tim Fisher

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch Advies I EPB

Renovatie, restauratie en nieuwbouw van het als monument beschermde Hotel Le Grand, later gekend als white Residence

Het gebouw uit 1924 geldt als één van de meest iconische aan de Belgische kust. De ‘White Residence’ is een schoolvoorbeeld van art deco en stond vroeger beter bekend als ‘Le Grand Hotel’. In 1981 werden de gevels in natuursteen en bepleisterde baksteen reeds beschermd, net als delen van het interieur.

Bijzonderheden

 • Hoogbouw (ca. 30 m hoog) 
 • Frontale zeelocatie (zout klimaat, sterke wind- en regenlasten).
  In combinatie met het hoogbouw gegeven een uitdaging op vlak van detaillering.
 • Boogvormig zelfdragend gevelmetselwerk.
  De gevel op de Zeedijk wordt gekenmerkt door  een extra grote boog met een overspanning van 10 m die wordt opgehangen aan de draagconstructie.

 • Werken in de context van een gedeeltelijk beschermd erfgoed. 
  De nieuwe uitbreiding gaat uit van een vormgeving en materialiteit gelijkaardig aan de bestaande historische bouwlagen maar met subtiele verschillen.
  Het ontwerp gaat uit van gekaleide nieuwe bakstenen i.p.v. de gecementeerde bestaande bakstenen met simili-Euville pleister.
  De geabstraheerde boogvormen in de nieuwe geveldelen staan naast de sterk gedecoreerde boogvormen in de bestaande gevels.
 • Brandveiligheid in een historisch en gedeeltelijk beschermd gebouw.

Uitdagingen

Op het bestaande gebouw van 4 bovengrondse bouwlagen worden 4 extra bouwlagen gemonteerd, waarvan 2 in de gevel (+4 en +5) en 2 onder het dak (+6 en +7). Een uitdaging voor de bestaande constructie en vloeropbouw.

 • Nieuwe betonkolommen (skelet) in de gevel dragen de extra lasten naar beneden, zowel via de gevels, als (via vloer) naar de spine walls (2)
 • De nieuwe verdiepingsvloeren zijn daarom een evenwichtsoefening tussen minimaal gewicht vs akoestisch comfort. 

Circulariteit en duurzaamheid 

 • Opwaarderen van een bestaand gebouw 
 • Duurzame technieken: het gehele gebouw wordt verwarmd met geothermische energie en zonnepanelen

Bureau Bouwtechniek
BB is verantwoordelijk voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architecten tijdens het ontwerpproces, het indienen van de omgevingsvergunning, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de ontwikkeling van technische details, de opmaak van het bouwkundig bestek en de raming. BB leidt de controle van de uitvoering en is EPB-verslaggever.

BB team: ir. arch. Arno Van Hulle, ir. arch Elien Coppitters, ir. arch. Dana Dee, ir. arch. Febe Lanckmans, Hanne Van Brabant, ir. arch. Jona Van Steenkiste, ing. Julie Huybrighs, arch. Lieselot Prinsie. ir. arch. Marleen Meulenbergs, arch. Raf De Preter, arch. Ruben Van Vooren, ir. arch. Thijs Verfaillie

In de pers

The Grand - the movie