Gevelinspectie Hertogenpark

Opdrachtgever: V.M.E. Hertogenpark
Locatie: Antwerpen
Timing: 2020-2021
Status: studie afgerond (2021)

Technisch advies I Expertise I Audit I Haalbaarheidsstudie

Inspectie van een natuurstenen en betonnen gevel van een hoogbouw woonblok met 134 appartementen.

Het woonblok Hertogenpark in Antwerpen van architect Walter Bresseleers dateert van het begin van de jaren 1980. Het omvat 16 verdiepingen appartementen in verschillende types. In de gelijkvloerse sokkel zijn kantoren en twee ondergrondse verdiepingen gevestigd.
De gevel is uitgevoerd met een bekleding in witte marmer waarin terugkerende pathologieën zichtbaar zijn, in hoofdzaak verbogen panelen. Ook aan de betonnen terrassen en borstweringen is schade zichtbaar.

Inspectie
Bureau Bouwtechniek bracht de gebreken in kaart aan de hand van een steekproefsgewijze inspectie van de gevel: zowel van wat zichtbaar is vanaf de publieke ruimte als vanaf de terrassen van een significant aantal appartementen. De visuele inspectie is aangevuld met een doorlichting van het beschikbare plan- en detailmateriaal zodat de uitvoeringsdetails konden vastgesteld worden.

Analyse
Een literatuuronderzoek naar de oorzaak van de schotelende natuursteenpanelen leverde een  een risicoanalyse op naar eventuele vervolgschade. Ook de mogelijkheden voor een grondige reiniging van de natuursteen, en het effect dat dit kan hebben op schotelende en niet-schotelende panelen, zijn onderzocht.

Naast de natuursteen is ook aandacht besteed aan de betonnen elementen zoals de borstwering voor de terrassen, de ter plaatse gestorte terrasvloeren en in mindere mate de elastische voegen tussen de natuurstenen elementen. De schadepatronen zijn in kaart gebracht en geanalyseerd.

Renovatieschenario's
Op basis van de analyse zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor een gevelrenovatie van het gebouw. Uiteindelijk zijn de technische principes van een instandhoudingsoptie aangegeven, net als deze voor een energetische renovatie van de verschillende schildelen, met het oog op het vermijden van koudebruggen. Voor elk van deze opties zijn principedetails geschetst, is een plan van aanpak meegegeven voor verdere uitwerking, en is een eerste ruwe raming van de kostprijs voor deze werken meegegeven.

BB team: ir. arch. Arno Van Hulle