Gebouwencomplex Open Onderwijshuis

Architect ontwerp: HUB
Architect restauratie: Origin
Bouwheer: AG VESPA
Adviseurs: Origin (stabiliteit), RCR (technieken), Daidalos Peutz (akoestiek & bouwfysica), Abetec (veiligheidscoördinator)  
Locatie: Antwerpen
Oppervlakte
Achterbouw: 1.215 m²
Voorbouw: 1.552 m²
Timing:
Fase 1 - werken achterbouw (uitvoering van 07/2015 tot 02/2016)
Fase 2 - werken voorbouw (uitvoering van 01/2016 tot 02/2017)
Budget: € 3.160.000
Status: opgeleverd

© Sarah Blee

Projectondersteuning I Samenwerking

Restauratie en renovatie van het gebouwencomplex Open Onderwijshuis in het centrum van Antwerpen. Het monumentale herenhuis dateert van 1789. In 1910 werd het uitgebreid door een nieuwe zijvleugel en deed het dienst als meisjesschool. Tot voor kort was het gebouw gekend als het 'Open Onderwijshuis'. Het bood onderdak aan verschillende stedelijke diensten daaraan gelieerd. In 2010 heeft AG VESPA het gebouw aangekocht, waarna enkele opfrissingswerken werden uitgevoerd om het gebouw tijdelijk te verhuren aan de lokale politie. Het college besliste dit pand voor een periode van 10 jaar ter beschikking te stellen voor de uitbouw van een ‘StartUpVillage’. De StartUpVillage moet een plek worden waar start-ups (jonge innovatieve ondernemingen), grote bedrijven en investeerders elkaar vinden. 

Restauratie en renovatie in verschillende fases 
Fase 1 - werken achterbouw:

  • Het dak werd hersteld en de zolder geïsoleerd. 
  • Verder ging veel aandacht naar de restauratie van het historisch buitenschrijnwerk en de gevel. 
  • In functie van de nieuwe invulling zijn de technische installaties en het sanitair vernieuwd. 
  • In samenwerking met een maatwerkbedrijf zijn de parketvloeren gerestaureerd en de gemeenschappelijke delen geschilderd.

Fase 2 - werken voorbouw:
De werken omvatten o.a. de restauratie van de voorgevel, vernieuwing en isoleren dak, plaatsing van nieuw buitenschrijnwerk, uitbreiding van de technieken en plaatsing van een ventilatiesysteem, restauratie parket, nieuwe vloerbekledingen en schilderwerken gemeenschappelijke delen en aanpassingswerken om de toegang en circulatie te optimaliseren.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van HUB en Origin vanaf wedstrijdfase: de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.

BB team: ir. arch. Michaël De Roeck, arch. Barbara Arts