Dienstgebouw Infrabel

Architect: ORG Urbanism & Architecture
Bouwheer: Infrabel
Locatie: Gent
Oppervlakte: 13.000 m²
Timing: 2021
Status: in ontwerp

© ORG en Arch & Teco

Technisch advies I Milieu impact

De nieuwbouw van het dienstgebouw van Infrabel omvat een Logistiek Centrum Infrastructuur, het seinhuis Gent-Sint-Pieters en kantoren. De verschillende diensten worden zo gecentraliseerd in één gebouw.

Bureau Bouwtechniek

BB analyseerde de milieu-impact van het nieuwe gebouw aan de hand van TOTEM. Deze analyse was BREAAM-conform. Naast het afleveren van een samenvattend verslag, zorgde BB ook voor de ingevulde BREEAM-Excel. Deze analyse werd uitgevoerd tijdens de definitieve ontwerpfase.

TOTEM, tool to optimise the total environmental impact of materials, werd uitgewerkt door de drie Belgische gewesten om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het verminderen van de milieu-impact van zijn gebouwen. Bureau Bouwtechniek is voortrekker van TOTEM sinds het ontstaan van de tool begin 2018.

BB team: ir. arch. Jona Van Steenkiste, ir. arch. Katrien Van Lierop