Delhaize Leopold III

Bouwheer: Delhaize
Locatie: Evere
Oppervlakte
Bolidt: dak 2049,85m² + helling: 211,28m²
Triflex: dak 1403,01m² + helling: 183,48m²
Timing: 2013 - 2015
Status: afgerond

Technische renovatiebegeleiding | Daken & dakparkings

Sinds 2011 is Bureau Bouwtechniek een van de vaste partners van Delhaize voor de uitvoering van studieopdrachten voor daken binnen de Delhaize Group Belux. Zo helpt BB op jaarbasis een 25-tal winkels of 25.000 m2 dak over heel België renoveren. Dit gebeurt vaak in combinatie met de veiligheidscoördinatie in ontwerp- en/of uitvoeringsfase.

Studie 
Op basis van een grondig onderzoek (al dan niet destructief) en evaluatie van de bestaande toestand stelt BB een technische en administratieve bestek, gedetailleerde meetstaat en samenvattende meetstaat (inschrijvingsformulier) op. BB begeleidt vervolgens de aanbesteding en de vergelijking van de offertes van aannemers. 

Uitvoering 
BB leidt de opvolging van de werken (technisch controle, kostentechnisch, organisatorisch) en assisteert bij de voorlopige en definitieve oplevering inclusief verslaggeving. 

BB team: ing. Freya Michiels, ir. arch. Dorien De Bonte, arch. ass. Ken Coolsaet, arch. ass. Tuur Van Dijck

Case: Leopold III - nieuwe technieken
Niettegenstaande de combinatie van foamglas met bolidrain als rijlaag niet in de nieuwe TV van het WTCB opgenomen is, was Bureau Bouwtechniek er voorstander van om samen met Foamglas en Bolidt deze innovatieve techniek te onderzoeken. 

De testresultaten toonden aan dat de dakopbouw succesvol was. Delhaize was dan ook bereid om deze nieuwe dakopbouw in de praktijk te testen. Onder intensieve leiding van BB werd een dakopbouw van P3, foamglas, tweelaagsedakafdichting en een rijlaag van 5cm Bolidt gerealiseerd. De correcte plaatsing van de foamglas is hier cruciaal. Het geheel resulteerde in een mooi parkeerdak, gekarakteriseerd door een plasvrij dak. (Zie ook: pers.)