De rol van consultancy bij de circulaire valorisatie van bouwcomponenten en materialen

Opdrachtgever: VUB
Doctoraatsonderzoeker: ir. arch. Ruben Van Vooren
Promotores: prof. dr. ir. arch. Waldo Galle en prof. dr. ir. arch. Niels De Temmerman
Praktijkbegeleidersir. arch. Nadja Van Houten en ir. arch. Arno Van Hulle
Timing: 2021 - 2025

Onderzoek & ontwikkeling

Als strategie voor slim grondstoffenbeheer omvat circulair bouwen het valoriseren van onze huidige gebouwenvoorraad. Dit onderzoek richt zich op adviesprocessen om hoogwaardige terugwinning van bouwelementen te faciliteren.

Aan de hand van casestudies wordt gezocht naar hefbomen en mogelijkheden om behoud, hergebruik, remanufacturing, herbestemming of (closed-loop) recycling van bestaande bouwcomponenten en materialen mogelijk te maken. Gevelrenovaties van grootschalige kantoorgebouwen worden gebruikt als testomgeving om deze processen en samenwerkingsverbanden te bestuderen.

BB Cases

Kantoorgebouw Aarlen-Triergebouw

Royale Belge

Kantoorgebouw WTCB

Enquête the afterlife of facades

Wil je dit onderzoek voeden met ervaringen uit de praktijk van het bouwen, vul dan zeker deze enquête in.

Collega ir. arch. Ruben Van Vooren is sinds 2021 doctoraatsonderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), afdeling Architectural Engineering.