Dakinspecties

Bouwheer: IOK
Aannemer: Zolderse Dakprojecten
Locatie: Provincie Antwerpen
Timing: 2020 - 2023
Status: in uitvoering

Technische advies I Daken

In opdracht van ZDP voert Bureau Bouwtechniek verschillende dakinspecties uit op een 100-tal locaties in de Antwerpse Kempen

Visuele inspectie
Nazicht van
 daken en dakafdichting :

  • Nazicht van de zichtbare dakafdichting op mechanische beschadigingen, op chemische vervuilingen en op verzakkingen of bijzondere veranderingen; 
  • Nazicht van de zichtbare detailaansluitingen, uitzetvoegen, afsluitprofielen, slabben, dakdoorvoeren en schoorstenen. 

Nazicht van tapgaten en gootzones :

  • Nazicht van de waterdichtheid van de zichtbare tapgaten en gootzones;
  • Nazicht van de zichtbare naadverbindingen en detailaansluitingen ter plaatse van tapgaten en gootzones. 

Nazicht van lichtkoepels en lichtstraten :

  • Nazicht van de lichtpanelen, profielen en aansluitingen op gebreken.

Inspectierapport
Het gedetailleerd en geïllustreerd inspectierapport per gebouw bevat: 

  • een samenvatting van de vaststellingen en opmerkingen met betrekking tot de daken (incl. dakkoepels/lichtstraten) met aandacht voor het volledige dakoppervlak, zones die vernieuwd of hersteld moeten worden en objecten die op het dak aanwezig zijn; 
  • de staat van de goten en de dakbedekking (geschatte maximale resterende levensduur van de dakbedekking en van de goten en afvoeren wordt opgegeven); 
  • een overzicht van de mogelijke aandachtspunten;
  • richtlijnen m.b.t. uit te voeren herstellingen en onderhoud. 

BB team: arch. ass. Tuur Van Dijck, Wim Rymenants, ir. arch. Arno Van Hulle, ir. arch. Ruben Van Vooren

ZDP