Cultuurhuis Fondation Mons 2015

Architect: K2A Architecture
Bouwheer: Fédération Wallonie Bruxelles, AGI – DG Infrastructures Culturelles
Adviseurs: Bureau Delveaux (stabiliteit), Séca Bébénélux (technieken), Landinzicht (landschap)
Locatie: Mons 
Timing: 2008 – 2013    
Budget: € 3.150.000  
Status: opgeleverd

Projectondersteuning | Samenwerking

Renovatie van de voormalige Academie voor Schone Kunsten tot de hoofdzetel van "Fondation Mons 2015". De u-vorm van het gebouw blijft behouden. Eén zijarm die in slechte staat verkeert wordt herbouwd. De nieuwe gaanderij geeft uit op de voormalige binnenplaats die nu een publiek plein is geworden.

Gevel uit strekmetaal
Bij de keuze voor een strekmetalen gevelbekleding bestond de uitdaging erin om een aantal technische oplossing te onderzoeken voor:

  • de combinatie van strekmetaal en een gordijngevel;
  • de realisatie van een gecombineerd detail met behoud van de prestaties van beide materialen;
  • de maaswijdte in functie van de stevigheid van de constructie en de esthetiek van de gevel.

Het theoretische onderzoek en geveladvies werd alvorens uitvoering beoordeeld op basis van mock- ups ter plaatse.

Gevelrenovatie
Het behoud en de renovatie van de gevel van het bestaande gebouw vergde een grondig onderzoek naar de beste renovatietechnieken rekening houdend met de broosheid van de gevelsteen. De geveladviseurs van BB formuleerden in voorstudie de best gepaste werkmethode, en volgden deze tijdens de werken nauwgezet op.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de bouwtechnische ondersteuning en technische assistentie van architectenbureau K2A tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering.

BB team: prof. arch. Jan Moens, arch. Johan Cordonnier, int. arch. Katie Van der Borght