Cultuurhuis De Roma

Architect: DMT architecten
Bouwheer: vzw de Roma
Adviseurs: BAS (stabiliteit), Daidalos - Peutz & studieburo Herelixka (technieken), Daidalos - Peutz (akoestiek), Guido Canfyn & D-Rent (theatertechnieken)
Locatie: Borgerhout
Timing huidige fase: 2014 - 2016
Budget gevel: € 2.000.000 - Budget ventilatie: € 800.000
Status: opgeleverd

© Koen Broos

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch advies I Veiligheidscoördinatie

Restauratie en renovatie van art-deco cinemagebouw (2003), modernisering van podium en technische infrastructuur (2005), gevelrestauratie beschermd monument te Borgerhout (2014).

Een eerste basis van de grote renovatiewerken voor de instandhouding van het geklasseerd gebouw werd gelegd in functie van de tijdelijke opening van De Roma in de zomer van 2003. In 2005 werden de technische infrastructuur en het podium gemoderniseerd in functie van de verder uitbouw van de werking van het cultuurhuis en de aanpassingen van het gebouw aan de actuele brandnormen.

De volledige restauratie en renovatie van het cinemagebouw tot concertzaal met theatertoren, het podium en de technische infrastructuur verliep gefaseerd tussen 2003 en 2006.  

De laatste restauratiecampagne van 2014 -2016 had tot doel de daken en gevels integraal te restaureren, de bouwfysische problemen in de buitenschil te verhelpen en energetisch te optimaliseren. De verlichting werd vernieuwd en de publiekszaal werd voorzien van een nieuw ventilatiesysteem opnieuw voor maximale verbetering van het comfort van de bezoekers en de energetische prestatie van het gebouw.

Onroerend erfgoedprijs 2016 van de Vlaamse overheid. De overheid loofde daarbij dat alle ingrepen werden genomen om te beantwoorden aan de hedendaags normen enerzijds met maximaal respect voor het erfgoed anderzijds.

Bureau Bouwtechniek
BB begeleidt De Roma zowel bij de organisatie van de werken in eigen beheer als bij de werken opgenomen in het dossier gevel- en dakrestauratie. Tijdens de uitvoering van de werken zal BB optreden als uitvoerend architect.

BB team: ir. arch. Nadja Van Houten, ir. arch. Arno Van Hulle, prof. arch. Jan Moens, Ken Coolsaet