​Circulaire gevelrenovatie

Opdrachtgever: OVAM – Vlaanderen Circulair 
Partners: Universiteit Gent, Bureau Bouwtechniek, Algemene Bouw Maes, De Witte Aluminiumconstructies
Periode: 2019-2022
Status: in uitvoering

Onderzoek & ontwikkeling I Circulair bouwen

Een circulair systeem voor gevelrenovaties op grote schaal 
Gebouwbeheerders met een groot patrimonium beschikken vaak over woongebouwen met gelijkaardige kenmerken. Ze hebben doorgaans een langetermijnvisie op de renovatie van hun patrimonium, gespreid over decennia. Versnelling van de renovatiegraad dringt zich op. 

Opschaalbaarheid
Door op grotere schaal naar gedeelde kenmerken tussen gebouwen te kijken, kan de circulariteit van een gevelrenovatiesysteem slagen. Bij hedendaagse, gebouwspecifieke systemen daalt nl. de kans op hergebruik. 

Consortium
Dit onderzoeksteam ontwikkelt een duurzaam modulair herbruikbaar gevelsysteem voor renovatie. Het zal toelaten om bestaande gebouwen op een circulaire manier snel te renoveren. Door deze eigenschappen is het gebruik opschaalbaar en kan ongeveer 80% van deze woongebouwen op korte termijn gerenoveerd worden. Het systeem houdt rekening met de optie om, indien relevant, het bestaand buitenschrijnwerk te hergebruiken.

Het onderzoek richt zich daarnaast ook op de mogelijke integratie van technieken zoals ventilatie en hydraulische circuits in het gevelpakket. Daardoor kan de binnenruimte flexibeler gebruikt worden en in de toekomst makkelijk andere functies krijgen.

Dit toekomstgericht systeem zal getest worden in drie cases.

Bureau Bouwtechniek leidt dit onderzoeksproject.

BB team: arch. Raf De Preter, ir. arch. Jona Van Steenkiste

Lees meer

meer circulariteit