​Circulaire gevelrenovatie

Opdrachtgever: OVAM – Vlaanderen Circulair 
Partners: Universiteit Gent, Algemene Bouw Maes, De Witte Aluminiumconstructies
Periode: 2019-2022
Status: afgerond

Onderzoek & ontwikkeling I Circulair bouwen

Een circulair systeem voor gevelrenovaties op grote schaal 

Gebouwbeheerders met een groot patrimonium beschikken vaak over woongebouwen met gelijkaardige kenmerken. Ze hebben doorgaans een langetermijnvisie op de renovatie van hun patrimonium, gespreid over decennia. Versnelling van de renovatiegraad dringt zich op. Er is vaak onvoldoende budget om alle gebouwen ingrijpend te renoveren. Een tijdelijke verbetering van de gebouwschil zal het comfort verhogen tot aan de ingrijpende renovatie. Om afval te vermijden, moet die tijdelijke verbetering circulair zijn.

Opschaalbaarheid

Door op grotere schaal naar gedeelde kenmerken tussen gebouwen te kijken, kan de circulariteit van een gevelrenovatiesysteem slagen. Bij hedendaagse, gebouwspecifieke systemen daalt namelijk de kans op hergebruik. 

Consortium

Dit onderzoeksteam ontwikkelt een duurzaam modulair herbruikbaar gevelsysteem voor renovatie. Het zal toelaten om bestaande gebouwen op een circulaire manier snel te renoveren. Door deze eigenschappen is het gebruik opschaalbaar en kan een groot deel van deze woongebouwen op korte termijn gerenoveerd worden. Het systeem houdt rekening met de optie om, indien relevant, het bestaand buitenschrijnwerk te hergebruiken.

Na een onderzoek van alle mogelijke gevelrenovatiesystemen en de eisen gesteld aan een gevel, komen we uit op een tweelaagse nieuwe gevel

  • De eerste laag zorgt voor een uitlatting van de eventuele schuine gevel en werkt lokale oneffenheden in het gevelvlak weg. Hier kunnen indien nodig technische leidingen in verlopen. 
  • De tweede laag bestaat uit gestandaardiseerde houtskeletpanelen in 9 formaten waarmee het gevelvlak zoveel mogelijk wordt ingepakt. Bij de keuze voor de materialen en afmetingen van de panelen houden we rekening met de milieu-impact.

Conclusie

De conclusie is dat een herbruikbaar systeem zorgt voor een veel hoger materiaalgebruik. 

De panelen kunnen als element meerdere keren worden hergebruikt, maar dat weegt op gebied van milieu-impact toch niet op tegen een niet herbruikbaar ETICS-systeem. Ook de traditionele geventileerde gevel, die hergebruik toelaat op materiaalniveau, scoort goed op gebied van milieu-impact en circulariteit. 

Onze oplossing is wel toepasbaar in hoogbouw en in het geval van een niet kwalitatief binnenspouwblad als invulmetselwerk. Maar het oorspronkelijk doel om een systeem te vinden voor alle gebouwen, hebben we moeten loslaten. Op basis van de randvoorwaarden van een gebouw moet het ontwerpteam een geschikte oplossing kiezen.

Bureau Bouwtechniek leidt dit onderzoeksproject.

BB team: arch. Raf De Preter, ir. arch. Jona Van Steenkiste

Lees meer

meer circulariteit

Meer over Doeners in Vlaanderen op Vlaanderen Circulair.