Campus UCLL Diepenbeek

Architect: Stéphane Beel Architecten
Bouwheer: UC Limburg VZW
Adviseurs: Ingenium (technieken), Ney & Partners (stabiliteit), MB Consult (VC), Daidalos Peutz (akoestiek)
Locatie: Diepenbeek
Oppervlakte: 6.000 m²
Budget: € 16.000.000 
Timing: 2019 - 2021
Status: opgeleverd

© Sarah Blee
© renders: Stéphane Beel Architecten

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een nieuw hoofdgebouw voor de 4.000 studenten en personeelsleden van de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) campus in Diepenbeek.

Het Masterplan 2020 heeft het over een 'living campus', een plek waar studenten en personeel maar ook externen mekaar kunnen ontmoeten.

Het gebouw omvat:

  • een centrale hoofdingang
  • een Agora (ontmoetingsruimte)
  • een moderne mediatheek met innovatief leercentrum (de bibliotheektoren)
  • gespreks- en werkruimtes
  • 3 aula’s 
  • bijkomende leslokalen  (de lestoren)
  • restaurant. 

Bureau Bouwtechniek staat in voor de bouwtechnische ondersteuning van de architecten vanaf uitvoeringsfase en leidt de controle op de uitvoering.

BB team: ir. arch. Gert Biebauw, ir. arch. Nadja Van Houten, Hanne Saels