Bibliotheek Schoten

Architect: DMT architecten
Bouwheer: Gemeente Schoten
Adviseurs: Tecon (technieken)
Locatie: Schoten
Oppervlakte: 1.743 m²
Timing: 1999 - 2017
Budget: € 2.454.000
Status: opgeleverd

© interieur: Marie Jeanne Smets, Schulz Benelux
© exterieur: Roel Hendrickx

Projectondersteuning I Samenwerking

Restauratie van de bibliotheek ontworpen door Renaat Braem. De bibliotheek van Schoten is het jongste beschermde monument in Vlaanderen. Het is een sprekend voorbeeld van de periode in het oeuvre van Renaat Braem tijdens dewelke hij een uitgesproken organische vormentaal hanteert, in het kielzog van strekkingen die de dogma’s van het modernisme flink begonnen te bekritiseren.

Het gebouw oogt plastisch-brutalistisch. Ruimten, binnenwanden en gevelvlakken vormen deel van een continu vloeiende compositie die dynamiek en kracht uitstraalt. De planopbouw is radicaal open, alle publiekfuncties zijn ruimtelijk met elkaar verbonden. De gaanderij rond de centrale hal garandeert een intens contact met het gelijkvloers. Die intenties worden gevoed door gebruik van grove materialen : zichtmetselwerk, zichtbeton, zwaar metalen schrijnwerk. Braem ontwierp het volledige meubilair in oregon, de spiltrap liet hij uitvoeren in afzelia.

Bij het restauratiedossier dienden vele bouwfysische problemen onderzocht, met de ontwikkeling van specifieke details i.f.v. de complexe vormgeving en bouwmaterialen als gevolg. Vooral de koepels vergden veel aandacht. De normen van brandpreventie leidden eveneens tot bouwkundige ingrepen, vooral in de technische infrastructuur m.b.t. klimaatregeling. De meeste van deze ingrepen werden onzichtbaar geïntegreerd.

De problematische toegankelijkheid voor mindervaliden wordt o.a. verholpen door vervanging van een spiltrap door een beglaasde lift met zicht op een kunstwerk op de plaats van het initieel bedoelde werk.

Door verschuiving van functies komen ruimtes voor het publiek vrij. De originele boekenrekken worden behouden, ander meubilair wordt evenwel opnieuw ontworpen in relatie tot de architectuur en rekening houdend met de geëvolueerde bibliotheek-gebonden technologieën.

Vloeren en koepels worden vernieuwd, de vijver en haardhoek die wegens plaatsgebrek in de verdrukking gekomen waren, zullen opnieuw vrij gemaakt worden. Deze restauratie wil en zal Renaat Braem’s visionaire betrachting honoreren.

Bureau Bouwtechniek staat in voor de bouwtechnische ondersteuning van het architectenbureau DMT en neemt de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de leiding van de werf voor zijn rekening.

BB team: arch. ilze De Backer