Bedrijvencampus Sobinco

Architect: Office CCXD & DROM architects i.s.m. Bureau Bouwtechniek
Bouwheer: Sobinco
Adviseurs: Mouton (stabiliteit), Istema (technieken, EPB), IVW Consult (VC), EVA-international (akoestiek)
Locatie: Zulte
Oppervlakte: 14.361 m² 
Timing: 2019 - 
Status: in uitvoering

© Sarah Blee
© Render : Office CCXD & DROM architects
© BIM : Bureau Bouwtechniek

Projectondersteuning I Samenwerking

Reconversie en uitbreiding van de bedrijfscampus Sobinco tot een reeks onderling verbonden gebouwen: een kantoorgebouw, productiehal, een nieuwe productieterminal, een R&D gebouw, een verbindingsgebouw en een warehouse.

Uitdaging

  • een kantoor en utiliteitsbouw met een érg hoge afwerkingsgraad: kleur- en materiaalgebruik met gouden en roze accenten, een ‘Sobinco Tower’ (stalen ‘uitkijktorentje’) als brainstorm plek voor de kantoormedewerkers, inclusief omgevingsaanleg om een totaalplaatje te creëren
  • een ‘ontmoetingsplek’ creëren in de oksel van 2 nieuwe gebouwen, geïnclineerd t.o.v. elkaar
  • de nieuwe ‘gouden’ gebouwen staan als een centrale schakel tussen het oude bedrijfsgebouw en de nieuwe warehouse
  • een ‘gouden’ metalen huid van het kantoorgebouw en de productiehal die deels geperforeerd zijn en de beglaasde thermische gevel 'verbergen'. 's nachts resulteert dit in het effect van een lichtdoos.
  • roze betondallen als buitenverharding en ook hier en daar gebruikt als gevelbekleding
  • staalstructuur krijgt centrale rol en wordt bekleed met een metalen sandwichpaneel

BIM
Zo goed als de volledige uitbreiding van Sobinco werd gerealiseerd in BIM. Bureau Bouwtechniek stond in voor het model architectuur. Gezien de complexiteit van de vele verbindingen tussen de gebouwen en ingrepen in de bestaande toestand, werd de keuze gemaakt om de deelgebouwen in één model te integreren. 

De modellen stabiliteit werden opgebouwd door Mouton, Istema modelleerde de technieken.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming voor zijn rekening. BB leidt eveneens de controle op de uitvoering.

BB team: ir. arch. Dana Dee, ir. arch. Cas Verstraete, ir. arch. Evelyn Beckx, arch. Ilse Deckmyn, arch. Raf De Preter, int. arch. Katie Van der Borght, arch. Tiny Vandenberghe, Glenn Verdyck