Basisschool Sint-Ursula

Architect: Architecten Tom Thys & Adinda Van Geystelen
Bouwheer: vzw KOBN (Katholiek Onderwijs Brussel-Noord)
Adviseurs: Bureau Dirk Jaspaert (stabiliteit), Studiebureau R. Boydens (technieken) 
Oppervlakte: 2.090 m²
Locatie: Laken   
Timing: 2004 – 2009     
Budget: € 3.000.000   
Status: uitgevoerd

© Jan Kempenaers

Projectondersteuning I Samenwerking
Technisch Advies I Veiligheidscoördinatie

Bouw van een basisschool te Laken.

Programma eisen:

  • 2.090 m² bouwoppervlakte realiseren op een vrij klein en complex terrein 
  • een gebouw met hoogstaande architectonische kwaliteit en uitstraling 
  • het project moet getuigen van een duurzame en ecologische visie (rationeel energieverbruik)
  • het gebouw zou na de schooluren opengesteld moeten kunnen worden voor buurtactiviteiten
  • het gebouw moet de sociale ambities van de school kunnen waarmaken (pilootfunctie op gebied van multiculturele werking en participatief beleid)

Architectuur
Het belangrijkste architecturale uitgangspunt van het project, was een zeer nauwgezette inpassing van het volume in de omgeving. Aangezien het gevraagde programma zeer groot was voor het beschikbare terrein, werd a.d.h.v. een uitgebreide maquette studies gezocht naar een zo subtiel mogelijke inplanting en een maximale relatie van het nieuwbouwvolume met de uiteenlopende schalen van de omliggende bebouwing.

Duurzaamheid
Zowel in de ontwerpfase als bij de uitwerking kreeg het duuzaamheidsaspect veel aandacht. Naast het behouden van het groene karakter van de site, en aandacht voor rationeel energieverbruik, werd een visie op lange termijn ontwikkeld. Een duidelijke opsplitsing van draagstructuur en invulwanden en een doordacht systeem van technieken (HVAC), maakt het mogelijk dat het gebouw in de toekomst een nieuwe bestemming kan krijgen.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van het architecten Tom Thys en Adinda Van Geystelen vanaf wedstrijdfase en neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: ing. Freya Michiels, ing. Els Cauberghs