Basisschool De Zonnebloem

Architect ontwerp: MikeViktorViktorArchitects i.s.m. Frederic Vandoninck en Wouter Willems
Architect uitvoering: FVWW
Bouwheer: Gemeentebestuur Lummen
Adviseurs: Stubeco (stabiliteit) 
Locatie: Lummen
Oppervlakte: 1.662 m²
Timing: 2010 - 2015
Budget: € 2.422.000 (excl. btw) 
Status: opgeleverd

© FVVW - BB
© Filip Dujardin (oplevering)

Projectondersteuning I Samenwerking

Bouw van een nieuwe gemeentelijke basisschool in Lummen. Het nieuwe gebouw telt zes klaslokalen, aangevuld met vakspecifieke lokalen en een atelier voor technische lessen. De nieuwe turnzaal kan ook dienst doen als polyvalente ruimte. Het dak van deze zaal zal dienst doen als verhoogde speelplaats. Door het gebouw gedeeltelijk op poten te zetten, wordt er een 'extra' en overdekte speelplaats gecreëerd. Om het schoolgebouw mooi te doen aansluiten met de buren, kreeg het variërende hoogtes.

Bureau Bouwtechniek
BB staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van MikeViktorViktor Architects en FVWW architecten vanaf wedstrijdfase. BB neemt de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van het bouwkundige bestek, de raming en de controle op de uitvoering voor zijn rekening.

BB team: arch. John Pipeleers, arch. Ilse Deckmyn